fbpx
vatroival-vozilo

Vatroival

Preduzeće za konsalting, menadžment i servisiranje vatrogasne opreme Vatroival d.o.o., specijalizovano je za uslužno vođenje poslova iz Zaštita od požara (ZOP) i Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) – Zaštita i bezbednost na radu.

Vatrogasna oprema – konsalting, menadžment i servisiranje – Vatroival.

Prisutni smo u svim delovima Srbije i imamo dobru pokrivenost svih većih gradova i razvijenu servisnu mrežu.
Svojom delatnošću u preko 300 preduzeća širom Republike Srbije pružamo usluge iz navedenih oblasti. U preko 150 preduzeća neposredno vodimo poslove ZOP i BZR, sistemom ugovornih obaveza uz minimalnu mesečnu akontaciju. Sa ostalim preduzećima imamo potpisane ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.

U svom servisu vatrogasne opreme, kao i na terenu, obezbeđujemo brzu i kvalitetnu uslugu servisa, ugradnje, kontrole, servis i održavanje vatrogasne opreme:

 • Vatrogasni aparati svih tipova;
 • Protivpožarna zaštita;
 • Sistemi za dojavu požara, sistemi za gašenje požara;
 • Panik rasveta;
 • Unutrašnja i spoljašnja hidrantska mreža;
 • Merenje otpora gromobranske instalacije;
 • Merenje otpora elektro instalacije, merenje statičkog elektriciteta;
 • Pregled i popravku sistema uzemljenja;
 • Vizuelna kontrola uređaja u Ex zaštiti;
 • Merenje i ispitivanje uslova radne sredine (mikroklimatskih parametara) u zimskom i letnjem periodu;
 • Merenja osvetljenosti, buke, hemijskih štetnosti;
 • Pregled i ispitivanje opreme i oruđa za rad.

Vršimo obuku radnika i proveru znanja svih zaposlenih radnika iz ZOP i BZR. Možemo da ponudimo izradu sledećih normativnih akata:

 • Pravilnika o ZOP i BZR;
 • Programa obuke ZOP i BZR;
 • Izrada akta o proceni rizika;
 • Plana zaštite od požara;
 • Plana evakuacije sa kartom;
 • Elaborata o zaštiti od požara.

Vatrogasna oprema koju kod nas možete kupiti po fabričkim cenama:

 • Sve vrste i tipove vatrogasnih aparata,komplet ili prazne – zidne;
 • Jednokrilne i dvokrilne hidrantske ormare;
 • Vatrogasna creva svih dimenzija i tipova;
 • Obične i mlaznice sa zasunom;
 • Hidrantske nastavke, nadzemne i podzemne hidrante;
 • Sve vrste ključeva i spojki;
 • Kompletnu HTZ opremu, znakove i nalepnice upozorenja.

Bulevar kralja Aleksandra 433, Beograd