PREPORUKE

preporuke

Dobra Preporuka je više od pola prodaje.
Preporuke su sastavni deo kupovine. Kada se stavimo u ulogu kupca, sa lakoćom možemo zaključiti da se uglavnom odlučujemo za kupovinu onih proizvoda/usluga o kojima već imamo gotovu informaciju od strane prethonih kupaca, naročito POHVALA .
Preporuka može biti vezana za kvalitet, dizajn, tehničke karakteristike, propratnu uslugu, garanciju, ili jednostavno ljubaznost ljudi koji prodaju tu stvar/uslugu.  Ako o nekom proizvodu ne znamo baš ništa, a ne postoje mišljenje  kupaca, velika verovatnoća je da ćemo taj proizvod preskočiti.

Preporuke, mišljenja potrošača

PREPORUKE – PRIMEDBA, POHVALA, SUGESTIJA, PITANJE.

90% potrošača čita preporuke potrošača prethodnih kupaca
85% kupaca čita do 10 najsvežijih preporuka o proizvodu/usluzi
za 70% potrošača dobra preporuka uliva poverenje i povećava želju za kupovinom

 

U proteklih nekoliko godina jasno se pokazuje koliko je redovnije čitanje komentara.
Potrošači jasno ističu potrebu za kontaktom sa lokalnim preduzećima da saznaju više detalja,
što opet jasno pokazuje da je veoma važno aktivno upravljati svojom online reputacijom.

85 % potrošača kaže da čita do 10 komentara preporuka
67 % potrošača kaže da pročita do  6 komentara preporuka
7 % potrošača kaže da pročita više od 20 komentara preporuka

PRIMEDBA  popravlja kvalitet. Za 7 od 10 potrošača,  pozitivne kritike ulivaju poverenje.
Ovo naglašava koliko je to važno za lokalni biznis, a jasno je da menadžment reputacija je nešto što se ne može ignorisati.
Negativne kritike će stalno direktno uticati na kupce i prihod kompanije, a samo 1 od 10 potrošača ne  obraća pažnja na mišljenja drugih.

72 % potrošača misli da  pozitivni komentari  preporuka donose  više  poverenja u lokalni biznis
10 % potrošača ne obraća pažnju na komentare

Pre kupovine pročitajte preporuke potrošača o firmama čije proizvode ili usluge tražite.
Takođe, napišite PREPORUKE – PRIMEDBA, POHVALA, SUGESTIJA, PITANJE
za bilo koju firmu čije ste proizvode i usluge koristili,
kako bi i drugi potrošači saznali koje firme nude najbolje za njih.
Vaše preporuke će pomoći i privrednicima i potrošačima.

Podelite i Vi svoje mišljenje sa drugima,  Napišite Preporuku!

Potrošači.

Podelite Vaše mišljenje sa drugim o proizvodu ili usluzi koji ste koristili. Vaše iskustvo će pomoći nekome da se odluči. Pročitajte i vi preporuke pre kupovine, pogledajte iskustvo drugih.
Možda ste imali problem na putovanju, u restoranu ili servisu… Ili ste imali brzu i dobru uslugu koje se rado sećate… Kupili ste proizvod kome je istekao rok upotrebe? Hoćete to nekome da ispričate…
Napišite mišljenje o firmama, proizvodima ili uslugama.

Privrednici.

Pogledajte kako se može sa potrošačima pobediti konkurencija, a znanjem ostati zajedno sa svojim potošačima koji rade za Vas pišući o Vašim proizvodima i uslugama. Kažite Vašim potrošačima da pišu o Vama i Vašim proizvodima ili uslugama. Njihovo mišljenje je veoma važno. Budite sigurni da kupci mogu da izgrade ili sruše imidž firme ili proizvoda? Ako neko nije zadovoljan i napiše to, odgovorite mu. Popravite uslugu, to će se čuti, kupci će dolaziti opet jer vam veruju.
Do uspeha se najbolje i najbrže dolazi preporukama. Najbolje se prodaju proizvodi o kojima potrošači pišu pohvale. Razumeti potrošača mogu samo oni koji su i sami potrošači. Sa preporukama dobijate bogate izveštaje i o konkurenciji. Prestići konkurenciju možete samo ako pratite njihov rad. Preporuke su profesionalan servis koji čine iskusni menadžeri.

Preporuka zadovoljnog klijenta je najbolja reklama.

Firme koje su društveno aktivne na internetu i komuniciraju sa svojim kupcima, obezbeđuju njihovo poverenje i lojalnost. Korisnici sajta Yellow Pages  su pre svega kupci koji u preko 89% slučajeva čitaju preporuke drugih potrošača. Pokažite i Vi da Vaša firma brine o svojim potrošačima i koristite preporuke na pravi način a samim tim uvećajte svoj profit.

Sistem Preporuke  je autorsko delo.

Preporuke su autorsko delo prijavljeno kod Saveznog zavoda za Intelektualnu Svojinu u Beogradu  A-327/04
žig  PREPORUKE – PRIMEDBA  POHVALA  SUGESTIJA  PITANJE  je upisan u registar žigova i registrovan pod brojem 50837 dana 05.06.2006

preporuka voća