Politika privatnosti

Uslovi korišćenja: Sve što treba da znate o korišćenju našeg sajta

Web sajt

Web sajt Yellow Pages, kao i publikacije koje izdaje kompanija Aneto AI  sa sedištem u Beogradu su vlasništvo iste. Korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da ste saglasni sa pravilima kompanije koja se mogu menjati po potrebi i bez prethodnog obaveštenja.

Javne informacije i odgovornost

Sve informacije na ovom sajtu su javne i Aneto AI ne odgovara za tačnost, ažurnost ili kompletnost tih informacija. Sadržaj sajta je uključujući, ali ne ograničavajući se na, opise firmi, kontakt podatke, i ocene, pružaju korisnici i firme koje se oglašavaju. Yellow Pages ne garantuje tačnost ili pouzdanost bilo koje informacije i preporučuje korisnicima da direktno kontaktiraju firme za verifikaciju informacija.

Korišćenje sadržaja

Sajt www.yell.rs sadrži informacije o pravnim licima, tekstove, fotografije, dizajn, grafiku, video spotove kao i druge materijale i efekte koji su zaštićeni autorskim pravom čiji je korisnik Aneto AI ili treće lice. Sve informacije su vlasništvo privatnih ili pravnih lica.

Sve informacije sadrže oglase na sajtu, a predviđene su za pregledanje u privatne ili poslovne svrhe. Sva druga korišćenja uključujući bez ograničenja prepravke, brisanje, prepisivanje, prikazivanje u javnosti, kopiranje, ili bilo koja druga radnja koja nije pismeno odobrena od strane Aneto AI su zabranjena. Materijal koji se nalazi na sajtu ne sme da se koristi u svrhe telemarketinga, direktnog marketinga, komercijalnog, masovnog slanja pošte raznih predstavnika ili spamovanje.

Ukoliko postoji bilo kakva dozvola za korišćenje sadržaja sajta, ona ni u kom slučaju ne uključuje korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu. Aneto AI je u potpunosti isključen iz politike i ne pripada ni jednoj političkoj partiji. Aneto AI posluje isključivo sa privrednicima, a kao servis služi čitavoj javnosti. Aneto AI čini sve napore da informacije koje prezentuje budu tačne i na vreme ažurirane i postavljene na sajt. Yellow Pages dobija informacije iz raličitih izvora, te nema potpunu kontrolu nad tačnosti informacija u vreme kada se one koriste. Samim tim ne može u potpunosti garantovati tačnost i ograđuje se od odgovornosti za tačnost sadržaja.

Autorsko Pravo – Copyright

Sadržaj Sajta (tekstovi, slike, video/audio klipovi, simboli) su u vlasništvu Aneto AI. Aneto AI ne prihvata odgovornost da kontroliše trademarks, copyright ili prava trećih lica. Aneto AI može u nekim momentima diskretno isključiti, suspendovati ili zabraniti prezentovanje proizvoda ili usluga članovima koji prekorače pravilo o autorskom ili bilo kom drugom pravu drugih članova na sajtu.
Ako verujete da Vaš pravno zaštićen materijal koristi treće lice, koje nije autorizovano za korišćenje istog, možete nas kontaktirati i priložiti dokaze koje posedujete. Aneto AI će pomoći da stupite u kontakt sa tim ili pravnim savetnikom i preporukama.
Sve nesporazume treba rešavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, a tek ukoliko ne mogu da se reše sporazumno, nadležan je trgovinski sud u Beogradu.

Sva prava, uključujući i pravo na prevod na bilo koji jezik, zadržava Aneto AI. Ni jedan deo ovoga sajta ili publikacije, uključujući naziv, znakove i autorska prava koja su upisana u registar kod Saveznog zavoda za Intelektualnu svojinu u Beogradu,
Yellow Pages, Pages, Preporuke, Ako nije ovde možda i ne postoji, Košta malo znači mnogo, Yellow direct email marketing, Brand Name Index, Klasifikacioni sistem po delatnosti i abecedi, ne sme biti reprodukovan u bilo kom obliku ili na bilo koji način.

Za svako nedozvoljeno korišćenje ovoga sajta i Yellow Pages publikacija, poput upotrebe isečaka u reklamne svrhe, prepisivanje ili kopiranje adresa ili drugih informacija radi objavljivanja u sličnim publikacijama ili internetu, prodaje drugim licima, postavljanje u sisteme radi ličnih potreba ili potreba drugih osoba, smatraće se kao povrede žigova, pravila o poštenoj trgovini ili izdavačkog i autorskog prava.

Uslovi oglašavanja

Usluga koja se nudi jeste oglašavanje. Svaki upis u Yellow Pages sajt, registrovanje, svako preuzimanje profila firme i administracija istih se smatra oglasnom porukom ili oglašavanjem na sajtu, a takođe prihvatanje uslova oglašavanja bez dodatnih ugovora.
Komitentom se smatra firma i/ili njen predstavnik koji upiše i/ili administrira podatke o firmi, a izdavač je Yellow Pages. Kada komitent sadržaj  direktno ili indirektno postavi da prezentuje preko Yellow Pages-a, i koji se nalaze na ovom sajtu očekuje se da budu tačni i bez anonimnog predstavljanja firmi, proizvoda ili usluga. Yellow Pages objavljuje samo informacije koje komitent postavi sam, direktno ili indirektno (pošalje u redakciju ili sam dodaje i administritra na Yellow Pages sajtu).

Komitent putem administracije profila preko sajta, telefonskim pozivom, e-mailom, dopisom ili lično garantuje ispravnost i verodostojnost podataka i oglasnih poruka i odobrava Yellow Pages-u da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, prevoditi, prenositi, distribuirati, uključujući Internet, publikacije, telefonsko davanje informacija kroz info centar, kroz sistem preporuka, objavljivanje kroz kreditni biro ili informisanje i slanjem  komercijalnih poruka kontaktiranjem e-mailom, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija.

Takođe, komitent garantuje da materijal i oglasne poruke koje je dao ili postavio u Yellow Pages radi oglašavanja (reklamiranja) nisu u suprotnosti sa zakonom, te da on ima sve potrebne dozvole i odobrenja za izvršavanje poslova iz istog, a tvrdi da je sa autorima teksta, slika, idejnih rešenja, oglasnih poruka i sl. koje je postavio ili dao Izdavaču za dizajn i objavljivanje na Internetu, regulisao pitanje autorskih prava i da u tom pogledu Aneto AI prema autorima nema nikakvih obaveza.

Sve strane su saglasne da će autorsko pravo na dizajn koji je pripremio Aneto AI za publikaciju i/ili Internet ostati njegova svojina, te da će informacije, oglasi, video oglasi, web sajt, i sve drugo što je  pravio biti autorsko pravo Aneto AI, i ne mogu biti emitovani i reprodukovani bez njegovog pristanka.

U slučaju prikazivanja brendova, Komitent garantuje da je ovlašćeni predstavnik ili zastupnik predmetnog brenda.

Komitent se obavezuje da uz oglasnu poruku u Yellow Pages-u dostavi i popunjenu i overenu deklaraciju (Član 11 Zakona o oglašavanju).

Yellow Pages ne prezentuje lične informacije već proizvode i usluge firmi kao i same firme i stalno prati statistike poseta i potrebe korisnika sajta. Na ovaj način Yellow Pages može informisati oglašivače o poseti njihovoj profil strani ili statistici pretrage kada su u pitanju određeni proizvodi ili usluge. Ako su Vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem kontakt forme.

Yellow Pages zadržava pravo slanja komercijalnih poruka i informacija o svakoj firmi, proizvodima ili uslugama drugim firmama ili pojedincima za lične potrebe ili na zahtev pojedinih komitenata, i tom prilikom ne objavljuje informacije o firmi za koje ne dobije odobrenje. Sve informacije su u arhivi i služe isključivo za unapređenje prodaje proizvoda ili servisa koje prezentujemo.

Postavljanjem informacija i materijala u Yellow Pages bazu i sajt www.yell.rs  putem besplatnog upisa preko sajta, emailom, telefonom, dopisom ili lično garantujete ispravnost i verodostojnost podataka. Takođe  odobravate kompaniji Yellow Pages da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, menjati, prevoditi, prenositi, distribuirati, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija.

Neće biti objavljen materijal koji ne odgovara uredničkoj politici Yellow Pages-a (korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, konkurencija Yellow Pages-u, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu) i ako nije u skladu sa uslovima korišćenja sajta www.yell.rs. Takođe, ovim se odričete i prenosite sva prava na objavljen sadržaj u korist Aneto Ai i sajta Yellow Pages Beograd.

Oglasne informacije

Korisnik pretplate samostalno uređuje svoj profil na sajtu, a firme koje žele da imaju više i potpunije informacije dostupne po njihovom zahtevu mogu dodatno uplatiti za usluge koje se nalaze na portalu. Ovi dodatni podaci se nude u okviru različitih paketa pretplate i mogu uključivati podrobniji opisi, slike, logoe, banere, video klipove, i kontakt informacije. Za više informacija o opcijama oglašavanja, možete kontaktirati Aneto AI.

Godišnja pretplata

Firme koje žele da se oglašavaju na Yellow Pages sajtu i imaju pristup dodatnim uslugama i potpunijim informacijama o svojoj firmi mora da plate godišnju pretplatu po cenovniku objavljenom na našem sajtu. Cenovnik je dostupan na ovom linku: Cene 

Godišnja pretplata se automatski nastavlja na kraju perioda plaćanja, osim ako se ne otkaže  najmanje 30 dana pre kraja perioda. Prilikom otkazivanja moraju biti plaćeni svi prethodni dugovi za pretplatu. Aneto Ai nema obavezu da obaveštava korisnike o isteku pretplate.

Firme koje se oglašavaju, a ne plate pretplatu ili ne obnove pretplatu na vreme mogu biti privremeno deaktivirane iz Yellow Pages sistema. Kada njihov link bude unet u pretragu, prikazivat će se 404 greška.

Isključene firme mogu ponovo aktivirati pretplatu i vratiti se na Yellow Pages sajt plaćanjem trenutno dugovane pretplate. Nakon izmirenja dugovanja, one imaju mogućnost da odaberu besplatnu pretplatu sa osnovnim informacijama ili plate novu godišnju pretplatu za dodatne usluge i potpunije informacije.

Cene

Aneto AI zadržava pravo izmene cena oglašavanja bez prethodne najave, kao i izgleda i funkcionalnosti sajta, ponuda proizvoda, servisa i izdavanja publikacija.  Aneto AI zadržava pravo, diskretno bez obaveza, da popravi ili ispravi greške ili dvosmisleno napisane reči u delu obaveštenja o proizvodu, usluzi ili servisu, imajući nameru da informacije budu tačne i ažurirane na vreme ali ne odgovara za eventualne greške ili netačnosti.

Aneto AI ne garantuje za proizvode ili usluge koji se oglašavaju na web sajtu ili u publikaciji. Vaše je pravo da proverite sve usluge ili proizvode. Aneto AI predlaže da pogledate Preporuke na sajtu za svaku firmu koju pretražujete. Takođe, ni tada Aneto AI ne garantuje za tačnost informacija, ali se možete osloniti na sopstveno istraživanje koje dobijate od potrošača koji su koristili tražene proizvode ili usluge.
Servis ili proizvod koji prezentuje Yellow Pages je “u viđenom stanju” (“as is”) bez garancija sa strane Yellow Pages.
Aneto AI ne snosi odgovornost za razultat ili bilo koji gubitak nastao pri kontaktu sa kompanijama pronađenim na sajtu,  bilo to direktno, indirektno ili linkom sa nekim drugim sajtom na Internetu.

Aneto AI ne prodaje ni jedan deo sadržaja sajta (informacije) trećim licima u svrhe telemarketinga, marketinga ili komercijalnih e-mail kampanja i dr. Pretražite stranice sa cenovnikom oglašavanja.
Cene Proizvoda i usluga.

Ažuriranje Podataka Plaćenog Profila

Ulogujte se: Klijent se mora ulogovati na svoj profil na sajtu Yellow Pages koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Pristupite Profilu: Nakon prijave, klijent može da pronađe i klikne na naziv da  pristupi  informacijama o svom profilu.

Uređivanje Podataka: U okviru profila, klijent će moći da vidi i ažurira sve relevantne podatke o svojoj firmi, uključujući:
Naziv firme, Kontakt informacije (adresa, telefon, e-mail), Opis firme i usluga, Radno vreme, Web stranica i društvene mreže, Slike, logoi i video klipovi, Kategorija i podkategorija delatnosti, Dodatne opcije u zavisnosti od paketa pretplate
Klijent na ovaj način može da poruči i  dodatne oglase, kao što su “u vrhu pretrage” “oglas sa strane” “na naslovu” i ostale

Snimanje Promena: Kada klijent završi sa ažuriranjem svojih podataka, mora da klikne na dugme “Sačuvaj” da bi snimio izmene.

Klijenti mogu da menjaju svoje lozinke i druge informacije o nalogu u okviru profila.
U zavisnosti od paketa pretplate, klijenti mogu da imaju pristup različitim opcijama za ažuriranje podataka.
Za više informacija o ažuriranju profila, klijenti mogu da posete odeljak sa Pitanjima i Odgovorima (FAQ) na sajtu ili da kontaktiraju Yellow Pages tim za podršku.
Omogućavanjem klijentima da samostalno ažuriraju svoje podatke, Yellow Pages im pruža veću kontrolu nad prezentacijom svojih firmi na sajtu i olakšava im održavanje tačnih i ažuriranih informacija.


Reklamacije

U slučaju bilo kakvih problema možete nas kontaktirati putemkotakt forme ili putem e maila info@yell.rs 

Ukoliko se desi da prilikom pretraživanja ovog sajta naiđete na netačne ili nekorektne informacije molimo Vas da nas obavestite o istim putem kontakt forme.

 

Obaveštenje za građane Evropske Unije i Srbije

Izjavljujemo da, ukoliko se na ovom sajtu u bilo kom obliku nađu neki lični podaci građana Evropske Unije ili Srbije, oni su na sajt dospeli bez namere i znanja vlasnika sajta i on za njih ne snosi nikakvu odgovornost. Oni nisu u obavezu da vodi računa o tim podacima niti o zaštiti privatnosti lica koja su podatke ostavila niti obavezu njihove zaštite ili uklanjanja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem online kontakt forme.

Informacije za posetioce sajta

Kao korisnik potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće odgovornosti:
da ćete dostaviti istinite, tačne i potpune informacije o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju;
da ćete blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi bili istiniti, tačni i kompletni.

Popunjavanjem formulara za registraciju iz kog će Autor preuzeti vaše podatke u svrhu knjigovodstvene evidencije, podrazumeva se da pristajete na sledeće:
1. da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi Yellow Pages
2. da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;
3. da primate od Yellow Pages-a različite materijale i informacije, putem email obaveštenja sa servisnim informacijma. Svaka email poruka sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

Garancija

Autor ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili email poruke od Yelow Pages-a ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi www.yell.rs na sopstveni rizik, a Yellow Pages. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Informacije na sajtu odslikavaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica.

Sigurnost

Prilikom korišćenja Sajta, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je u svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavestite Yellow Pages o tome, kako bismo blokirali pristup vašem nalogu i generisali nove pristupne podatke.

Neovlašćene transakcije na ovom Sajtu i pokušaj istih, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na:
zloupotrebe, prevare iz koristi, neovlašćeni pristupa, izmenu i kopiranje podataka u svrhu njihove komercijalizacije, blokiranje pristupa, itd.,
biće kažnjene u skladu sa zakonom.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja se vrše  u srpskoj valuti dinara (RSD). Iznos Vašeg  računa će biti zadužen za odgovarajući iznos u Eurima prema srpskom dinaru i prema važećem kursu Narodne Banke Srbije. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cenu navedenu na našoj web stranici.

Komunikacija

Korisnici sajta mogu redakciji dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem sajta, sve dok nisu nezakonite, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava Yellow Pages-a ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Ne smete koristiti lažnu email adresu ili predstavljati drugu osobu ili entitet. Yellow Pages zadržava pravo, ali ne i obvezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

 Politika Privatnosti/Poverljivosti

U ime Yellow Pages-a  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ukoliko odlučite da kupite bilo koji paket pretplate, najvažnije je znati da kupovinu na našem web sajtu obavljate na siguran način, bez ikakvog rizika za Vas i bez mogućnosti zloupotrebe podataka. Potrebno je samo poručiti ili pozvati Aneto AI za poručivanje ili kupovane u   Yellow Pages.

Uopšte prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće Aneto AI d.o.o. koji posreduje u prometu roba i/ili usluga u ime i za račun preduzeća Yellow Pages-a nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice, pa samim tim ni ne može biti odgovoran za njihovu eventualnu zloupotrebu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni process naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim Yellow Pages. tj. www.yell.rs  neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Kolačići

Ukoliko ostavite komentar na našem veb mestu, možete se izuzeti od snimanja svog imena, adrese e-pošte i veb mesta u kolačićima. Oni su zbog vaše udobnosti tako da ne morate da ponovo popunjavate svoje detalje kada ostavite drugi komentar. Ovi kolačići traju godinu dana.
Ukoliko imate nalog i prijavite se na ovo veb mesto, postavićemo privremeni kolačić za određivanje da li vaš pregledač veba prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se nakon vašeg zatvaranja pregledača veba.

Kada se prijavite, takođe ćemo postaviti nekoliko kolačića da bismo sačuvali vaše informacije prijavljivanja i vaše izbore prikaza ekrana. Kolačići prijavljivanja traju dva dana, a kolačići mogućnosti ekrana traju godinu dana. Ukoliko izaberete “Zapamti me”, vaša prijava će trajati dve sedmice. Ukoliko se odjavite sa svog naloga, kolačići prijavljivanja biće uklonjeni.
Kada uredite ili objavite članak, dodatni kolačić će biti sačuvan u vašem pregledaču veba. Ovaj kolačić ne uključuje lične podatke i samo određuje ID članka koji uređujete. Ističe nakon jednog dana.