fbpx
reciklaza
 • Popularno

Ratex comerce

Sekundarne sirovine, njihov otkup i prerada je delatnost na kojoj se zasniva poslovanje firme. Rastući problem u našem okruženju predstavlja otpad koji do sada nije tretiran na pravi način. Naše poslovanje daje značajan doprinos očuvanju životne sredine, a glavni moto firme Ratex comerce je – Vaš suvišni otpad za nas je značajna sirovina.

Ratex comerce vrši otkup sekundarne sirovine i preradu

Kada su u pitanju otkup i reciklaža sekundarnih sirovina, Ratex comerce obavlja različite delatnosti, kao što su:

 • Otkup sekundarnih sirovina;
 • Prerada sekundarnih sirovina;
 • Prodaja sekundarne sirovine i otpada;
 • Otkup PET ambalaže.

Reciklaža obezbeđuje smanjenu potrošnju primarnih sirovina (sirovi materijal iz prirode). Takođe, smanjuje se količina otpada, koja se odlaže na deponiju izvlačenjem sekundarnih sirovina. Izdvajanjem sekundarnih sirovina i reciklažom, količine otpada se mogu smanjiti na samo 20-30% od ukupno nastalog otpada.

Kada je u pitanju reciklaža metala kao sekundarne sirovine, prerada dovodi do znatnog očuvanja energije u dugom periodu. Npr. kada se aluminijum reciklira, koristi se 95% manje energije. Mi obavljamo otkup sekundarnih sirovina, kao i reciklažu sledećih metala:

 • Bakar, mesing, aluminijum;
 • Olovo, cink, prohrom;
 • Bronza;
 • Stari akumulatori;
 • Gus;
 • Gvožđe.

U okviru firme posedujemo potrebne mašine za kvalitetno obavljanje posla. To prvenstveno podrazumeva mogućnost da obavimo kvalitetnu preradu sekundarne sirovine. Posedujemo sve potrebne dozvole za rad što smatramo značajnom potvrdom za kvalitet poslovanja. U cilju efikasnijeg poslovanja posedujemo i svoju transportnu službu. Direkcija i pogon firme nalazi se u Beogradu.

Pogledajte preporuke naših dugogodišnjih klijenata i pozovite nas za sve dodatne informacije.

Vitanovačka 53b, Beograd

 • Kvalitet
 • Usluga
 • Cena
Izaberi sliku