fbpx

Beo unija

Metalni otpad se može i prodati i otkupiti. Beo unija vrši sakupljanje sekundarnih sirovina, sečenje i sortiranje metalnog otpada, kvaliteta E-3 i E-8 kojim snabdeva livnice i železare. Svoju poslovnu politiku preduzeće zasniva na tradicionalnim vrednostima i korektnim odnosima sa poslovnim partnerima.

Metalni otpad, otkup i sortiranje metalnog otpada – Beo unija.

Beo Unija d.o.o je osnovano 1999. i poseduje dugogodišnje iskustvo u prometu na veliko metalnim otpadom.

U okviru svoje delatnosti radi i otkup sekundarnih sirovina, konkretno otkup metalnog otpada. Prilikom prijema otpadni materijal se pregleda i zaprima prema klasifikaciji. Metalni otpad predstavlja ogromni potencijal za ponovnu upotrebu, odnosno recikliranje te ga stoga treba odvojeno skupljati.

Otkup neopasnog otpada – sakupljanje i otkup neopasnog metalnog otpada, gvožđa, limova, obojenih metala. Licencirani smo od strane nadležnog Ministrastva i posedujemo integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada koje važe na teritoriji Republike Srbije. Posedujemo svu potrebnu opremu za bezbedno upravljanje otpadom.

Gvožđe, aluminijum, bakar, čelik i drugi metali su posebno vredne vrste otpada jer spadaju u neobnovljive prirodne resurse. Odvojenim prikupljanjem metalnog otpada štedi se i energija. Većinu metala je moguće preraditi.

Pod reciklažom se podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišćenje. Uključuje: sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda od korišćenih delova ili materijala. Reciklaža je pojam kojim se može opisati proces pretvaranja „otpada“ u sirovine od kojih mogu nastati novi proizvodi.

Kao što se može zaključiti, našim poslovnim aktivnostima metalni otpad prestaje da bude otpad i postaje veoma značajna sirovina na globalnom nivou.

Dodatne usluge

Kada je potrebno vršimo:

  • Demontažu i sečenje metalnih konstrukcija i sečenje metalnih objekata;
  • Rasturanje metalnih objekata;
  • Sečenje teške mehanizacije i rasturanje teške mehanizacije, opreme i mehanizacije.

Uspešnu saradnju ostvaruje sa značajnim poslovnim partnerima u ovoj delatnosti.

Beo Unija prodaje pravnim licima metalni otpada u koji spadaju  limovi, profili, pločevine.

Za sve informacije o ulugama koje pruža firma Beo unija, možete nas kontaktirati, savog dana u toku radnog vremena, a mi ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja i rešite sve nedoumice, ukoliko ih ima.

Vidikovački venac 80v/24, Beograd