fbpx
yell.rs

Scan Metals

Scan Metals d.o.o. je firma koja je osnovana 2008. godine u Novom Sadu. Osnivač i vlasnik privrednog društva Scan Metals d.o.o. Novi Sad je Slaviša Ćirić. Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje, transport, priprema sekundarnih sirovina i dalja prodaja obrađenih sirovina livnicama. Posedujemo potrebne dozvole za upravljanje otpadom. Bavimo se otkupom gvožđa, akumulatora, aluminijuma, prohroma, mesinga i bakra. Otkup sekundarnih sirovina vršimo od pravnih i fizičkih lica. Pored otkupa, takođe vršimo sečenje i demontažu zastarelih industrijskih postrojenja na lokacijama van otkupnog mesta. Transport sirovina se vrši specijalizovanim vozilima sa obučenom i opremljenom radnom snagom uz poštovanje svih zakonskih propisa. Izdajemo dokument o kretanju otpada za svaki  pojedinačni otkup sekundarnih sirovina. Većinu delatnosti obavljamo na teritoriji Vojvodine, a za lokacije koje su udaljene, poslove obavljamo uz pomoć partner preduzeća.Od 2012. godine proširujemo polje delatnosti i na električni i elektronski otpad. Ova kategorija otpada spada u najbrže rastuću kategoriju otpada i zato smo rešili da posebnu pažnju posvetimo upravljanju tokovima opasnog otpada. Tu spada otkup grafičkih, modemskih i svih drugih kartica, otkup procesora, otkup hard diskova, otkup flopy -a i cd romova, otkup starih mobilnih telefona, otkup matičnih ploča od mobilnih  telefona, otkup ram memorije, otkup štampanih ploča od televizora i monitora,…
U cilju davanja što kvalitetnije usluge, našim komitentima omogućili smo odnošenje električnog i elektronskog otpada sa njihovih adresa, sa našim vozilom i zaposlenim osobljem. Potrebno je da nas kontaktirate putem telefona ili emaila i mi ćemo zbrinuti vaš otpad na adekvatan način.

Planovi preduzeća za budućnost  usmereni su  u pravcu povećanja kvaliteta poslovanja, proširenja kapaciteta,uvođenja novih tehnologija, zapošljavanja mladih stručnih lica i očuvanje životne sredine.

Jovana Đordjevića 4, Novi Sad