fbpx
yell.rs

Kosmaj Komerc

Kosmaj-komerc je preduzeće osnovano 1990. godine sa ciljem da distribuira aditive katalizatore sagorevanja čvrstih i tečnih goriva (aditivi za gorivo). Ubrzo postaje prvi domaći proizvođač aditiva katalizatora sagorevanja tečnih i čvrstih goriva. Lidersku poziciju Kosmaj-komerc uspešno drži i danas.
Aditivi za mazut, katalizatori sagorevanja mazuta i uglja su izrađeni na bazi metaloorganskih jedinjenja, kompleksa gvožđa ili organskog magnezijuma ili kombinacije oba u visoko aromatičnoj mešavini ugljovodonika. Za razliku od aditiva na bazi Bakra (Cu), Kobalta (Co), Nikla (Ni) i Olova (Pb) koji nisu poželjni zbog svoje korozivnosti i toksičnosti, a imaju katalitičko dejstvo, aditivi koje proizvodi Kosmaj-komerc su netoksični, inhibitori (sprečavanje) korozije, vrlo bezbedni i laki za rukovanje.
Pored aditiva Kosmaj komerc u svom proizvodnom programu ima i specijalna ulja za građevinsku industriju, a tu su i svi tehnički fluidi za automobile.

Proizvodi:
1. Aditivi-katalizatori sagorevanja: PAC-KK-S 3000 (tečna goriva); PAC-KK-FeMg 2030 (tečna goriva); PAC-KK-MgNit (čvrsta goriva)
2. Tehnički fluidi za motorna vozila: PAC-KK-D 400 (za poboljšanje filtrabilnosti dizel goriva); Kosmol VS (protiv smrzavanja vazdušnih kočnica); Antifriz AF-100+ i AF-40+; Antifriz AF-20 (za grejanje); Servo K-3 i Servo K-4 (kočione tečnosti); Ledobran, Albatros (za pranje vetrobranskog stakla); Zimski set (ledobran, ledobran plus, ledobran lock); Čistiol (tečnost za odmašćivanje i pranje); Demi voda
3. Sredstva za odmašćivanje i pranje: Čistiol; Kosmol 30 (sredstvo za čišćenje dimne strane termoenergetskih postrojenja)
4. Ulja za specijalne namene: Kalupoli – KK (ulja za podmazivanje kalupa i oplata); Kosmol BIO T(biorazgradivo ulje za podmazivanje lanaca motornih testera)

Generalni zastupnik kompanije PMC OUVRIE iz Francuske. Antipenušavci i sredstva za industriju šećera i alkohola, industriju papira, prehrambenu industriju, fermentaciju i tretman otpadnih voda.

Generalni zastupnik firme TUNAP iz Nemačke. Ulja, masti, paste i praškovi za visoke pritiske i temperature agresivne sredine, instalacije tehničkih gasova, za opremu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

U sklopu aktivnosti vezanih za konstantno usavršavanje svojih proizvoda Kosmaj Komerc je još 2004.god uveo Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001,koji je u meduvremenu resertifikovan,dok je 2010. Uveden Sistem upravljanja životnom sredinom ISO 14001.U 2011.god došlo je do implementacije ova dva sistema u IMS,odnosno Integrisani menadžment sistem.

Naš moto je: 4E : energija+ekonomija+ekologija+efikasnost
 
Naši aditivi su vrlo korisni za čovekovu životnu sredinu jer utiču na smanjenje emisije štetnih gasova, pre svega ugljen monoksida(CO), oksida azota(NOx) i sumpor dioksida(SO₂).
U cilju što efikasnije primene aditiva stručnjaci Kosmaj-komerca najsavremenijim digitalnim gasnim analizatorom vrše, po rešenju Ministarstva energetike i rudarstva 314-02-2243/96-05, merenje i analizu emisije štetnih gasova i parametara kotlovskog postrojenja. Pored ovoga vrši se i analiza pepela da bi se utvrdila celovitost i kvalitet sagorevanja u cilju očuvanja čitavog kotlovskog postrojenja.

Balkanska 27, Beograd