fbpx
najam_kontejnera

Šutex

Uspešno se bavimo prikupljanjem otpada i smeća otvorenim kontejnerima više od dvanaest godina. Naš cilj je da omogućimo mnogim korisnicima da na što lakši način prikupljaju i odlažu otpad kao što su:

 • Šut;
 • Zemlja;
 • Industrijski, kabasti i rasuti otpad i ostalo smeće.

Prikupljanje otpada i smeća, najam kontejnera – Šutex.

Prednost korišćenja naših usluga je: rešili ste problem zagađivanja okoline, tokom izvođenja radova na Vašem gradilištu nemate problem dodatnog odlaganja smeća i otpada, nego ga odlažete direktno u kontejner. Postavljanjem jednog od naših kontejnera izbegavate zakrčivanje saobraćaja.

Šutex d.o.o. poseduje uredne dozvole za prolazak kroz grad i postavljanje svojih kontejnera.

Otvorenim kontejnerima sa gradilišta i fabrika prikupljamo otpad i odvozimo otpad:

 • Građevinski i zemljani šut;
 • Staklo;
 • Papir;
 • PVC ambalažu;
 • Sve vrste rasutog i kabastog smeća, kao i komunalnog otpada.

Dovozimo za Vaše potrebe razne rasute materijale:

 • Šljunak;
 • Pesak;
 • Građevinski materijal;
 • Građevinski šut;
 • Zemlju.

Šutex d.o.o. poseduje veliki broj kontejnera, kao što su kzrađeni od najkvalitetnijih materijala za razne vrste otpada. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i konstrukciji kontejnera, u njima se mogu transportovati i otpadni materijali velike težine. Možemo da Vam ponudimo i spustne cevi za spuštanje šuta sa viših spratova i gradilišta direktno u kontejner.

Naša vozila specijalne namene, sa automatskim podizačima, omogućavaju lako postavljanje kontejnera na mesta koja odrede korisnici.
Sva su vozila nosivosti do 10.000 kg i vozilo koje nosi kontejnere od 10 do 30 m3, do 17t tereta.

Ratka Mitrovića 62b, Beograd