fbpx
konsalting usluge

Moj standard

Moj standard pruža konsalting usluge i time pomaže Vašem preduzeću u ostvarenju svih ciljeva. Nudimo punu podršku pri uvođenju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001, 27001, 5001, 2200O. Pomoć pri uvođenju  HACCP sistema kao i kompletnu obuku zaposlenih. Radimo izdavanje sertifikata ISO 9001:2015, ISO 1400:2015, OHSAS 18001, 27001, 5001, 22000 i HACCP sistema.

Konsalting, obuke zaposlenih, izdavanje sertifikata – Moj standard.

Danas se traži brza usluga i kvalitetan proizvod koji nema negativan uticaja na životnu sredinu. Kompanije brinu o društvenoj odgovornosti zato što to rade i klijenti. U elektronskom dobu, lako se može saznati kako se kompanija ponaša prema radnicima i kakvo je njeno poslovanje.

ISO 9001:2015

Međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga.

Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca.

HACCP

Sistem bezbednosti hrane – uvođenje hasapa obavezno prema Zakonu o bezbednosti hrane. Zakon  je stupio na snagu 10.juna 2011. godine i po tom zakonu svi objekti koji se bave preradom hrane u obavezi su da uvedu hasap sistem.

ISO 27001

Standard po Uredbi Evropske Unije o zaštiti podataka. Ovaj standard se oslanja na Uredbu Evropske Unije o zaštiti podataka (GDPR). Zakon je stupio na snagu 25. maja 2018. godine do i Srbija mora da uskladi svoje zakonodavstvo sa ovim dokumentom.

OHSAS 18001

Međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. Ovaj standard pokriva sve pravilnike, sve obrasce, obuke, zaštitna sredstva I sve što moraju imati radnici u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

ISO 22000

Međunarodni standard koji  se odnosi na upravljanje sistemom za bezbednosti hrane (Food safety management system) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ispravnost hrane i bezbednost mora biti na prvom mestu kako za proizvođača tako i za kupca.

ISO 14001:2015

Definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine.

Moj standard tim predstavlja sponu između sve zahtevnih potrošača i kompanija koje vode računa o potrebama svojih klijenata. Mi Vama svojim konsultantskim aktivnostima pomažemo da uskladite poslovanje sa važećim Zakonima i Propisima, uz unapređenje samog načina poslovanja.

Trudimo se da odgovorimo na sve Vaše potrebe u skladu sa zakonskom regulativom ne remeteći Vaše poslovanje.

Svetozara Radojčića 80g, Beograd