fbpx

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Metropolitan

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je visokoobrazovna ustanova, ima akreditovane smerove na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama. Studenti se kroz niz stručnih praksi osposobljavaju za dalji rad i razvoj karijere. Plan i program omogućuje  rаzumеvаnje nајbоljе prаksе i stаndаrdа, kао i njihоvе primеnе, dеmоnstrirаnjе nеzаvisnоg i kritičkоg mišljеnjа i vеštinе rеšаvаnjа prоblеmа.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Metropolitan – Univerzitet Singidunum, Beograd.

Savremene nastavne planove i programe koje izvode eminentni stručnjaci, karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije. Fond časova je do 70 po predmetu semestralno. Nedeljni fond časova je do 60, u zavisnosti od studijskog programa. Opterećenost studenta, (nastava, vežbe, pred ispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i van nastavne aktivnosti kao i istraživački rad), ne prelaze 40 časova nedeljno odnosno 900 časova po semestru.

Osnovne studije (240 ESPB)

 1. Zaštita životne sredine;
 2. Ekonomija životne sredine.

Master akademske studije (60 ESPB):

 1. Zaštita životne sredine (Ekoremedijacija);
 2. Upravljanje rizicima u životnoj sredini (Menadžment rizika);
 3. Integralno upravljanje prirodnim resursima (Menadžment resursa);
 4. Ekonomija životne sredine i klimatske promene.

Doktorske studije (180 ESPB):

 1. Održivi razvoj i životna sredina.

Fakulteti su jedinstveni po tome što spajaju prirodne, društvene i tehničke nauke, a sve u cilju što boljih sticanja znanja kako bi zaštitili, očuvali i unapredili životnu sredinu. Nastava se osim u prostorijama fakulteta odvija na više atraktivnih lokacija:

 • Na oglednom polju fakulteta u Sadžaku (Sremska Mitrovica);
 • Na hidrobiološkoj laboratoriji na brodu fakulteta;
 • U Istraživačkoj stanici Petnica;
 • Na Velikom ratnom ostrvu;
 • U SRP Zasavica i mnogim drugim.

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za timski rad, razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu u različitim timovima, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere. Fakultet Futura  je specifičan po metodologijama i savremenim informacionim alatima koje primenjuje jer, pored sposobnosti za timski rad, razvija kreativnost i samostalnost u radu. Nastojimo da kod studenata razvijemo sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija u primenjenoj ekologiji i zaštiti životne sredine i istraživački duh.

Pogledajte preporuke zadovoljnih studenata koji su pohađali naš fakultet.

Požeška 83a, Beograd