fbpx
yell.rs

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, kao jedna od najstarijih obrazovnih ustanova stomatološkog usmerenja na Balkanu, osnovan je Uredbom Vlade Republike Srbije, juna 1948. godine. Ono što pripada istoriji, jesu skromni počeci, korišćenje tuđih prostora i nastavnih planova i programa, mukotrpan rad mnogih generacija da se dostignu Evropa i svet. Danas, posle više od pet decenija postojanja, Stomatološki fakultet je savremen, aktuelan, cenjen i široko prihvaćen. Osnovna delatnost fakulteta je da organizuje, obavlja i unapređuje sve vidove edukacije u stomatologiji: osnovne, magistarske i specijalističke studije, kao i sticanje zvanja doktora stomatoloških nauka. Zdravstvena delatnost fakulteta se obavlja u sedam specijalističkih klinika i Centru za radiološku dijagnostiku oboljenja maksilofacijalne regije, kao visoko-specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Naučna delatnost je usklađena sa svetskim dostignućima u ovoj oblasti. Ono što se želi postići neprekidnim usavršavanjem nastavnih planova i programa je dostizanje nivoa najznačajnijih obrazovnih ustanova ovog usmerenja u svetu i priznanje koje iza toga sleduje, a to su kvalifikovani doktori stomatologije, spremni da odgovore na sve izazove nauke i struke.

Dr Subotića - starijeg 8, Beograd