fbpx
yell.rs

Erste Bank

Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čini 69 poslovnica za rad sa stanovništvom i 4 centra za rad sa pravnim licima.

Tokom 2005. godine Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji.

Strateško pozicioniranje

1. Poslovni pristup: Pružamo pun asortiman finansijskih rešenja i usluga u okviru celokupnog finansijskog ciklusa naših klijenata: štednja, investicije, kreditiranje, konsultantske i savetodavne usluge. EU Kancelarija Erste Banke je jedinstvena u Srbiji i pruža podršku malim i srednjim preduzećima koja traže pristup fondovima EU.

2. Geografski pristup: Intenzivnim ulaganjem u zaposlene, infrastrukturu i širenje mreže ekspozitura, Erste Banka Srbija se od regionalne banke pretvorila u instituciju koja obuhvata celu Srbiju. Pored toga, klijentima koji su aktivni u inostranstvu pružamo finansijske i savetodavne usluge preko zavisnih društava Erste Grupe širom Evrope.

3. Pristup klijentima: Erste Banka Srbija neguje dugoročan odnos sa klijentima u svim segmentima, pružajući pristupačne i transparentne proizvode, kao i personalizovane konsultantske usluge.

Ponuda proizvoda

Finansijski proizvodi i usluge koje nudimo:

Privatna lica: Podržavamo klijente da realizuju svoje aspiracije. Nudimo sve usluge i proizvode, od stambenog finansiranja do gotovinskih i potrošačkih kredita (stambeni krediti, gotovinski krediti, keš krediti, krediti za automobile), ličnih računa (uključujući specijalizovane račune za decu i studente), kreditnih i debitnih kartica na bazi najnovijih tehnologija, vrhunskih usluga internet bankarstva, mobilnog bankarstva uz dodavanje novih funkcija svakog meseca, investicionih i štednih proizvoda, konsultantskih usluga i prodaje proizvoda za finansijsko tržište, mogućnost zakup sefova.

Mala i srednja preduzeća i velike korporacije: Kompanijama pružamo dugoročno i kratkoročno finansiranje, investicione i štedne proizvode, domaći i međunarodni platni promet, akreditive i garancije, projektno finansiranje, proizvode koji se odnose na EU, usluge elektronskog bankarstva, poslovne kartice i sve vezano za privredno bankarstvo.

Lokalne uprave i javni sektor: U okviru Direkcije za javna i specijalna finansiranja Erste Banka pruža kreditnu podršku specifičnim potrebama u ovom segmentu.

Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad