fbpx
akvadom_

Akva Dom

Preduzeće Akva Dom se bavi bušenjem i opremanjem arterskih bunara. Proces izrade bušotina počinje planiranjem izrade bušotina. Kada su u pitanju dubinski bunari, obavljamo profesionalno i stručno bušenje. U to ulaze bunari za vodosnabdevanje, toplotne pumpe…

Dubinski bunari, bušenje i opremanje arterskih bunara

Proces izrade bušotina je skup tehničkih i tehnoloških zahvata koji zahtevaju kompleksan sistem vođenja i praćenja radova. Ovaj sistem mora uvek biti pouzdan, siguran i sa minimalnim troškovima izrade.

Planiranje bušotine je definisanje programa promenljivih parametara koji utiču na izradu bušotine. Ovi parametri moraju obuhvatati:

  • Sigurnost;
  • Minimalnu cenu koštanja;
  • Svrsishodnost.

Nije uvek moguće ispuniti sve zahteve, jer oni zavise od geoloških uslova, raspoložive opreme i budžeta.

Međutim, uslov koji je uvek prioritet jeste sigurnost. Sigurnost osoblja koje radi na bušotini i sigurnost bušotine, kako ne bi došlo do povreda radnika ili različitih erupcija koje bušenje može da izazove.

Od inženjera bušenja se zahteva planiranje izrade i procene troškova različitih tipova bušotina, koje se kod nas dele na:

  • Istražne bušotine;
  • Konturno-istražne bušotine;
  • Razradne bušotine.

Istražne bušotine – buši se na lokacijama gde se ne raspolaže geološkim informacijama. Izrada ovog tipa bušotine ima veliki rizik i često se dešava da se bušotina u fazi izrade i napusti zbog uslova bušenja u njenom kanalu, zbog ovoga je cena izrade ovih bušotina je obično viša.

Proizvodne bušotine su bušotine kod kojih su poznate geološke i proizvodne karakteristike ležišta. Bitno je naznačiti da su problemi u toku bušenja uglavnom poznati, čime je i cena izrade ovih bušotina znatno redukovana u odnosu na prethodni tip bušotina.

Bušenje obavlja izvođač radova na osnovu ponuđene tehničke specifikacije.

Fizičko razaranje stene na dnu bušotine obavlja se mehaničkim bušenjem. U zavisnosti od toga kako se na stenu na dnu bušotine nanosi opterećenje razlikuju se sledeći postupci bušenja:

  • Udarno (perkusiono);
  • Rotaciono.

Iza nas stoji preko 10 godina radnog iskustva, a radimo na teritoriji cele Srbije. Pogledajte preporuke naših klijenata i kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja.

063 766 1762