fbpx
yell.rs

Brenntag Cee Gmbh

Brenntag CEE sa više od 140 godina iskustva je i dalje vodeća kompanija u svetu za distribuciju, trgovinu industrijskim hemikalijama i zastupnik renomiranih proizvođača iz različitih industrijskih oblasti.
Brenntag CEE GmbH sa sedištem u Beču rukovodi svim aktivnostima u regionu koji se proteže od Istanbula do Moskve, pokriva Centralnu, Istočnu i Južnu Evropu.
Paleta sirovina koje nudimo kreće se od kiselina i baza do soli i širokog spektra rastvarača. Mi obezbeđujemo osnovno za sledeće industrije:
•    industriju pića, piva, mlekarsku, industriju voćnih sokova
•    prehrambenu industriju
•    farmaceutska industriju
•    metalsku industriju
•    automobilsku industriju
•    nafte i gasa, AdBlue
•    industriju kozmetičkih proizvoda, proizvoda za ličnu negu, deterdženata i kućne hemije
•    industrija boja, lakova, premaza, smola, lepkova
•    tekstilnu industriju
•    građevinarstvo
•    tretman voda, zaštitu okoline
•    stočnu hranu
Kompanija koja nudi svojim kupcima široku paletu proizvoda i usluga, preuzima ogromnu odgovornost. Sva pakovanja opasne robe su u strogom skladu sa svim pravilima o zaštiti okoline, sa pravilnikom ISO kvaliteta i sa transportom usklađenim za ADR. Brenntag je distributer za AdBlue, čime dokazuje svoju odgovornost prema životnoj sredini.
Od uputstva do pakovanja, mi garantujemo najviši kvalitet i transparentnu proizvodnu proceduru.
Brenntag CEE Vam smanjuje transportne troškove jedinstvenim rešenjima pakovanja, garantuje on-time isporuke usklađene sa Vašim potrebama, što smanjuje troškove skladištenja i značajno smanjuje angažovanje sredstava. U oblastima proizvodnje i kontrole kvaliteta smanjena je upotreba tehničke opreme i osoblja, čime se takođe ostvaruju uštede.
Brenntag je simbol stalnog unapređenja kvaliteta usluga i fleksibilnosti u stvaranju individualnih rešenja.

Rajka Mitića 6, Beograd