fbpx
 • Popularno

Vatro prevent

Firma Vatro prevent bavi se prodajom i servisom svih vrsta vatrogasnih aparata i kompletne vatrogasne opreme. Izvodimo obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara, a takođe vršimo praktične provere znanja zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara.

Vatrogasna oprema, Htz oprema, prodaja tehničkih gasova

Usluge koje naša firma nudi su :

 • Prodaja svih vrsta tehničkih gasova (posedujemo cisternu za pretakanje CO2 gasa sa mogućnošću punjenja malih i velikih boca);
 • Hidrantska oprema;
 • HTZ oprema – zaštitna oprema;
 • Rezervni delovi za vatrogasne aparate Vatrosprem, Pastor i ostalih proizvođača;
 • Proizvodnja delova za vatrogasne aparate;
 • Sistemi za dojavu požara uz proveru i održavanje instalacija;
 • Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara;
 • Kontrola protočnih kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži;
 • Provera ispravnosti i održavanje električnih i gromobranskih instalacija;
 • Kontrola električnih uređaja i instalacije namenjenih za rad u eksplozivnoj atmosferi;
 • Kontrolno ispitivanje i servisiranje prevoznih i ručnih vatrogasnih aparata.

Firma Vatro-prevent zvanično je akreditovana za obavljanje poslova kontrolisanja:

 • Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara;
 • Mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom;
 • Mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom.

Uz to, posedujemo i zvaničnu potvrdu Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Od hidratantske opreme možemo da Vam ponudimo: nadzemne i podzemne hidratante NO80 i NO100, hidratantske ormane, zidne, nadzemne i podzemne od lima i inoksa.

Kako vatrogasna oprema i aparati sadrže delove, u ponudi su i razni delovi hidratantske opreme.

Izrađujemo pravila sa planom evakuacije i program osnovne obuke radnika iz PPZ. Uz sve to, naša firma može da Vam ponudi usluge referenta zaštite od požara.

Obuku zaposlenih radnika vrše profesionalno i dobro obučeno ljudstvo naše firme sa višegodišnjim iskustvom u ovoj branši.

Budući klijenti od nas mogu da dobiju savete, kao i optimalno rešenje prema njegovom načinu poslovanja i mogućnostima.

Iskustvom dugim preko 25 godina i velikim brojem preporuka zadovoljnih klijenata stvorili smo reputaciju pouzdanog partnera koji nudi kvalitetnu vatrogasnu opremu i obuke, što nam je garancija za zadovoljstvo budućih klijenata.

Bulevar Oslobodilaca 82A, Čačak