fbpx
super matik

Super Matik

Super Matik servis vrši popravku i servisiranje vlagomera i vaga klase tačnosti I, II, III i IIII. Korisnici su iz farmaceutske i prehrambene industrije, poljoprivrede i obrazovanja. Kada je u pitanju servis za vlagomere, od 1995. godine je nastavljena tridesetogodišnja tradicija servisiranja.

Servis za vlagomere i vage

Za servisiranje vaga koristimo naše etalonske tegove klase tačnosti M1, F2, F1 i E2 etalonirane od strane direkcije za mere i dragocene metale, čija je sledivost s međunarodnim etalonom dokumentirana uverenjem o etaloniranju.

Naša usluga podrazumeva:

 • brzu intervenciju;
 • kvalitetnu popravku;
 • izveštaj o ispitivanju;
 • jednogodišnju garanciju.

Vage

Vage su merni instrumenti koji služe za merenje mase tela (supstance) na bazi dejstva sile gravitacije na mereno telo. Sem toga, vage mogu služiti i za određivanje ostalih veličina, količina svojstava ili karakteristika u funkciji mase.

U vezi sa tim, ove vage odnosno njihove metrološke karakteristike, kao što su osetljivost, preciznost i tačnost, treba kontrolisati u skladu sa odgovarajućim preporukama OIML-а da bi mogle da odgovore svojoj nameni.

Podela po grupama:

 • Klasa specijalne tačnosti I;
 • Klasa visoke tačnosti II;
 • Klasa srednje tačnosti III;
 • Klasa obične tačnosti IIII.

Overavanje merila je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje, odnosno izdavanje uverenja o overavanju, pri čemu se konstatuje i potvrđuje da je merilo usklađeno sa zakonom propisanim zahtevima. Merilo mase koje se overava odgovara uverenju o odobrenju tipa. Termin overavanje pre svega označava utvrđivanje greške merenja i da li se ona nalazi u okviru propisanih dozvoljenih vrednosti. Overavanje merila vrše ovlašćena tela

Etaloniranje vaga je postupak kojim se utvrđuje razlika između aktuelnog pokazivanja vage i korektne (tačne) veličine (pokazivanja etalona više klase tačnosti, dogovorene prave vrednosti). Pregledom i žigosanjem konstatuje se i potvrđuje da je merilo usklađeno sa zakonom propisanim zahtevima.

Etaloniranje merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem vrši AKREDITOVANA LABORATORIJA, nadležnost ATS.

Za sve dodatne informacije nas kontaktirajte i pogledajte preporuke naših zadovoljnih klijenata.

Gimnazijska 8, 23000 Zrenjanin

 • Kvalitet
 • Usluga
 • Cena
Izaberi sliku