fbpx
Delta electronic service – sistem zastite

Delta electronic service

Servis Delta electronic se već 30 godina bavi ugradnjom vrhunskih sistema zaštite. Delta electronic sistemi zaštite su temeljno i unikatno osmišljeni, te je izbegnuta mogućnost sabotaže i neutralisanja zaštite na uobičajen i najčešći način.

Sistemi zaštite, ugradnja sistema zaštite na automobilima, stanovima i lokalima

Ugradnju obavljamo kako na automobilima visoke i srednje klase, tako i na objektima, stanovima i lokalima.

Sistemi zaštite

Alarm servis Delta electronic nudi u usluge kao što su:

Sistemi zaštite Delta electronic su kombinacija više podsistema, komponenti, elektronske i alarmne zaštite. Oni su kombinovani sa dodatkom mehaničke zaštite A-T-LOCK igla klin za zaključavanje volana ukomponovanih na specifičan, kreativan i unikatan način. Višestruka elektronska zaštita vozila i mehanička zaštita vozila (koju čine 7-15 komponenti), kao i instalacija alarma, pokriva sve ranjive tačke na vozilu. Time ovaj sistem čini neraskidivim lanac koji u startu demorališe potencijalne lopove (protivprovalni sistemi). Takođe, štiti vozilo ne samo od krađe već i od oštećenja nastalih prilikom samog pokušaja. Neke od mera zaštite su mehanička blokada volana, mehanička blokada menjača, alarmni sistemi za zaštitu vozila.

Zaštita vozila

Zaštita od krađe automobila, kao i od neovlašćenog pokretanja, čak i kada bi lopov posedovao originalni ključ, daljinski upravljač za vozilo i alarmni sistem, je sigurna uz Delta electronic sistem zaštite. Zaštićen je od šlepovanja, guranja i od otmice na semaforu dok motor radi, čak i kada vlasnik nije uspeo da išta preuzme da bi to sprečio. Prednost Delta electronic sistema zaštite je što se pokušajem sabotaže nekog dela dodatno onemogućava pokretanje vozila. Time se dodatno otežava pokušaj krađe skraćujući vreme pokušaja na minimum. Dodatnu zaštitu pruža i automatsko uključenje koje smanjuje i rizik od greške ljudskog faktora i zaboravnosti.

Velika prednost Delta electronic sistema se ogleda u tome što ne koristi CAN-BUS digitalnu komunikacijsku vezu sa kompjutera automobila. Time je time izbegnuta mogućnost da zbog nekog kvara na alarmu dođe do poremećaja elektronike ili brisanja softvera iz centralnog računara na vozilu. Dodatno se onemogućava da lopovi preko kompjutera isključe alarm. Delta electronic sistem zaštite od krađe je maksimalno pouzdan, nema reklamacija i ne utiče na fabričku garanciju vozila. Priznat je i od strane više osiguravajućih i auto kuća kao standard ozbiljne zaštite.

Delta electronic sistem zaštite se radi u ograničenoj količini i maloj seriji, kako bi se obezbedila sigurna zaštita vozila. Time izbegavamo hiperprodukciju koja neminovno vodi slabljenju sistema zaštite.

Vojvode Stepe, Beograd