fbpx
yell.rs

SAFE-INVEST, d.o.o.

Sa više od 10.000 članova, stalno zaposlenih i slobodnih agenata, predstavljamo jednu od vodećih kompanija u finansijskom poslovanju u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Već 20 godina, kompanija je pionir u finansijskom sektoru u 11 država.

Sedište kompanije je u Beču, Republika Austrija. Početkom 2007. godine, kompanija je odlučila da rekonstruiše Upravni odbor. Vlasnici kompanije sa novim menadžmentom posvećeni su proširenju poslovanja radi pokrivanja još većeg tržišta.

Mi imamo jedan cilj: Da dizajniramo Vašu privatnu budućnost kao prijatnu, obezbeđenu i kao finansijski nezavisnu što je više moguće. A Vi, u međuvremenu, jedan od više od million Klijenata sa spektrom očekivanja i snovima o svom životu. Porodični ljudi koji ne samo da žele da obezbede sebi život i sigurnost, već to žele i narednoj generaciji. To su preduzetnici, menadžeri, kreativni ljudi, marljivi radnici i uspešni sportisti sa ambicijom obezbeđivanja budućnosti nakon godina napora i rizika. SAFE•INVEST AG, njegove regionalne organizacije i kćerke firme smatraju sebe kao pružaoca finansijskih usluga, kao profesionalnog, uslužno-orjentisanog i kompetentnog partnera sa osvrtom na analize i savete radi vaše dobrobiti u budućnost.
Vaš zastupnik i partner ima pravi miks proizvoda i polisa osiguranja kada je u pitanju penzija (životno osiguranje), ali i uopšte život bez briga za zdravlje (zdravstveno osiguranje), finansije (osiguranje finansijskih gubitaka), imovinu i budućnost (osiguranje imovine), savetovanje za budućnost, penzija, osiguranje. Premija osiguranja može biti različita u zavisnosti od vrste osiguranja, što znači da će i osigurana suma i dobit u tom slučaju varirati.

Rešenja i proizvodi koje Vam nudimo su sigurno ulaganje i dizajnirani su na osnovu dugogodišnjeg iskustva zajedno sa posebno odabranim produkt-partnerom, Wiener Stadtische osiguranje koje je deo Vienna Insurance Group, u domenu optimalnog odnosa troškova i vrednosti.

SAFE•INVEST Srbija uspešno radi već 15 godina. Imamo 20.000 Klijenata, odnosno oko 3% od ukupnog broja Klijenata u Srbiji, što predstavlja veliki uspeh i izazov imajući u vidu da na tržištu radi čak 28 osiguravajućih kuća.

Milentija Popovića 5v/mezzanine, Beograd