fbpx
inzenjering usluge

Kolubara Gas

Kolubara gas je privredno društvo za projektovanje i izvođenje radova čija je osnovna delatnost projektovanje i izgradnja investicionih, energetskih i drugih objekata i instalacija. U dosadašnjem radu na ovim poslovima društvo je izradilo veliki broj glavnih projekata proizvodnih, poslovnih, stambenih i energetskih objekata. Kolubara gas ja izgradila više objekata, postavila instalacija i stavila ih u funkciju.

Projektovanje energetskih objekata – Kolubara Gas.

Energetika: dokaz visokokvalitetne usluge koju pružamo u ovoj oblasti je veliki broj projektne dokumentacije i izvedenih radova raznih termotehničkih i drugih energetskih instalacija:

 • Instalacije grejanja;
 • Instalacije klimatizacije;
 • Instalacije ventilacije;
 • Rashladne instalacije;
 • Pneumatske instalacije;
 • Elektroenergetske instalacije i uređaji.

Gasna tehnika (gasifikacija) – garancija uspešnog rada u svim segmentima gasne tehnike su dugogodišnje iskustvo, visokostručan kadar i pojedinačne licence inženjera i tehničara. Radimo instalacije prirodnog gasa (razvodni i unutrašnji gasovodi, merno-regulacione stanice konverzije kotlarnica, servis i održavanje); instalacije tečnog – naftnog gasa (razvodni i unutrašnji gasovodi, isparivačko-redukcione stanice, skladišno-rezervoarski prostor; revizija i ispitivanje rezervoara).

Zaštita od požara: Tim licenciranih i iskusnih inženjera i tehničara obavlja poslove i usluge u ovoj oblasti, a to su:

 • Planovi zaštite od požara;
 • Elaborati i projekti zaštite od požara;
 • Elaborati o zonama opasnosti;
 • Instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara;
 • Instalacije za detekciju eksplozivnih smeša gasova;
 • Instalacije za spoljne i unutrašnje hidrantske mreže;
 • Instalacije gromobrana i uzemljenje.

Kolubara Gas poseduje Rešenje za izradu glavnog projekta zaštite od požara koji je po novom zakonu obavezan za svaku firmu koja želi da se bavi ovim poslom. Ukoliko rešenje za zaštitu od požara niste nabavili na vreme možete se obratit nama.

Svi zaposleni poseduju uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovanje i održavanje u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa, pored toga naši inženjeri poseduju licencu za izradu glavnog projekta zaštite od požara.

Firma poseduje ISO standard 9001.

Pogledajte preporuke naših dugogodišnjih klijenata i pozovite nas za sve dodatne informacije.

Dubrovačka 4, Beograd