fbpx
gt inzenjering

GT Soil inženjering

GT Soil inženjering se bavi geotehničkim istraživanjima, izradom geotehničkih podloga za potrebe projektovanja i izgradnje stambenih, poslovnih i privrednih objekata i objekata infrastrukture, kao i za potrebe sanacije oštećenih objekata, nestabilnih padina i kosina. Osim toga GT Soil inženjering izvodi istraživanja i ispitivanja terena u cilju izrade geološko-geotehničke dokumentacije za potrebe planske dokumentacije (prostorni planovi, generalni planovi, urbanistički projekti itd.).

Biro za geotehnička istraživanja, inženjerska geologija, geotehnika i geomehanika

GT Soil inženjering je biro čija je oblast delovanja inženjerska geologija – geotehnika. U svakodnevnom rečniku i ustaljenoj inženjerskoj praksi ova delatnost se naziva i geomehanika.

Za potrebe planiranja, projektovanja i izgradnje različitih objekata, kao i za potrebe sanacija oštećenih objekata ili nestabilnih padina potrebno je što detaljnije definisati litološki sklop terena na kome se planiraju bilo kakvi inženjerski zahvati.

Za potrebe definisanja litološkog sklopa terena izvode se sledeći radovi:

  • Kabinetska analiza postojeće dokumentacije;
  • Terenska istraživanja šire i uže zone predmetne lokacije – izvođenje svrsishodnih istražnih radova sa odabirom reprezentativnih uzoraka za potrebe laboratorijskih ispitivanja;
  • Laboratorijska ispitivanja – podrazumeva detaljna ispitivanja reprezentativnih uzoraka koje obavljaju specijalizovane i akreditovane laboratorije u skladu sa važećim zakonima i propisima struke;
  • Izrada geotehničke dokumentacije –  sinteza svih prethodno navedenih radnji. Daje se u vidu tekstualnog izveštaja (geotehničkog, geomehaničkog elaborata) sa pratećim grafičkim prilozima.

Geotehnički elaborati i proračuni

Geotehnički elaborat predstavlja sintezu svih prethodno izvedenih istražnih radnji. Sažeto daje karakteristike litološke građe terena, hidrogeološke karakteristike zastupljenih litoloških članova. Takođe, definiše stanje nivoa podzemnih voda u terenu, morfološke karakteristike i seizmodinamički model terena.

U posebnom poglavlju se na osnovu prethodno definisanih parametara litoloških članova koji čine kostrukciju terena usvaja geotehnički model koji se koristi u geostatičkim proračunima.

Geostatičkim proračunima se definiše dozvoljeno opterećenje tla za potrebe fundiranja objekta, kao i prognozna konsolidaciona sleganja za projektovano opterećenje.

Po potrebi analizira se stanje stabilnosti ukoliko postoje indicije o eventualno poremećenom stanju stabilnosti (padine, kosine, klizišta, iskopi).

Definišu se uslovi za planiranje i izvođenje građevinskih radova na iskopu i fundiranju objekta na predmetnoj parceli.

Takođe, na osnovu rezultata sprovedenih geostatičkih proračuna, geotehnički elaborat daje i preporuke eventualnih interventnih mera u temeljnom podtlu. Takođe, daje preporuke načina i dubine fundiranja objekta, zaštite iskopa. Cilj je stabilnost samog objekta i racionalizacije izgradnje predmetnog objekta.

Geotehnička istraživanja su naša specijalnost, pozovite nas i uverite se u naš kvalitet. Pogledajte pozitivne preporuke naših klijenata.

Gospodar Jevremova 46, 11000 Beograd