fbpx
ddd_promet_-_deratizacija

DDD Promet

Preduzeće za proizvodnju, sanitarnu zaštitu, promet i usluge DDD Promet d.o.o. iz Beograda je specijalizovano za izvođenjem DDD usluga – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, koje preko 19 godina sprovodi mere zdravstvene zaštite stanovništva iz ove delatnosti.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Danas, preduzeće DDD Promet ima specijalizovan visokostručni i operativni kadar (20 radnika SSS, lekar specijalista-epidemiolog, agronom-inžinjer zaštite bilja, doktor veterinarske medicine) kao i odgovarajuću opremu za obavljanje poslova, kako u mirnodopskim tako i u vanrednim prilikama.

Dezinfekcija

Iz ove oblasti preduzeće DDD Promet obavlja poslove dezinfekcije i sterilizacije:

 • Terena (nakon poplava i izliva otpadnih voda);
 • Prostorija i predmeta opšte upotrebe,;
 • Saobraćajnih sredstava;
 • Vodenih objekata i vodovodne mreže;
 • Ventilacionih sistema u zdravstvenim i drugim radnim organizacijama;
 • Sistema za proizvodnju i preradu namirnica (mleko, meso, sokovi, pivo i dr.);
 • Dezinfekcija i neutralizacija poljoprivrednog zemljišta;
 • Objekata za smeštaj životinja kod pojave zoonoza i epizotija.

Dezinsekcija

Preduzeće DDD Promet obavlja sledeće poslove iz oblasti dezinsekcije:

 • Uništavanje insekata;
 • Suzbijanje bubašvaba;
 • Suzbijanje mrava, muva, buva, moljaca i stenica u stanovima i prostorijama radnih organizacija;
 • Suzbijanje komaraca (larvi, odraslih i kućnih formi);
 • Suzbijanje štetočina namirnica i robe (fumigacija cijanovodonikom, fosforvodonikom i metilbromidom žitarica, brašna i proizvoda od brašna, pasulja, pirinča, kafe, začina, badema, kikirikija, oraha, vune, pamuka, kože i dr.);
 • Suzbijanje ektroparazita ljudi i životinja.

Deratizacija

Iz oblasti deratizacije preduzeće DDD Promet obavlja:

 • Deratizaciju stambenog fonda (u društvenom i privatnom vlasništvu);
 • Deratizaciju prostorija organizacija udruženog rada;
 • Slobodnih i zelenih površina, deponija smeća, gradilišta, groblja.

Preduzeće DDD Promet obavlja i sledeće poslove:

 • Suzbijanje korova (totalnim i selektivnim herbicidima);
 • Preventivna zaštita objekata u toku izgradnje, od naseljavanja bubašvaba i mrava.

Politika preduzeća DDD PROMET je sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju. Zato se možemo pohvaliti dugačkom listom preporuka zadovoljnih klijenata i firmi, kao što su:

 • PD “Elektrodistribucija“ – Beograd;
 • JP “Elektromreža-Srbije“;
 • Teto “ Zrenjanin “;
 • Te-Ko Direkcija za proizvodnju uglja;
 • Te-Ko Direkcija za proizvodnju električne energije;
 • PD Termoelektrane i kopovi Kostolac DOO;
 • Airport City Beograd.

Rade Končara 63, Beograd