Zbog čega sve dolazi do kvarova mašinica za ribolov?

Zbog čega sve dolazi do kvarova mašinica za ribolov? Poznato je da rotor nosi preklopnik sa vođicom najlona. Svojim okretanjem dovlači i unosi najlon na kalem. Čvrsto je povezan sa vratilom zupčanika – pinion. Pored rotora, ima jedan do dva kuglična ležaja koji mu obezbeđuju lako okretanje u kućištu. Na…