Odžačare, crni care – Zašto dimničari donose sreću

Zanat koji donosi više od očišćenog dimnjaka U narodu je odavno poznat običaj da se uhvatimo za dugme kada vidimo dimničara. Dimničari, odnosno odžačari, kaže verovanje, donose sreću. Koren ovog verovanja leži u tome da odžačari predstavljaju duše naših predaka koje se uvek pojavljuju u telu nekog stranca. Razlog više…