fbpx
yell.rs

Zona 011

 ZONA 011 nudi prevoz pošiljaka koje će se dostavljati primaocu sutradan u odnosu na dan slanja (danas 

za sutra). 

ZONA 011 pruža svojim ugovornim klijentima upotrebu web aplikacije u cilju da olakša i ubrza slanje pošiljaka. 

Usluge web aplikacije koje se podrazumevaju su: 

-on-line angažovanje kurira 

-automatizovano popunjavanje naloga za preuzimanje (adresnice) 

-korišćenje sopstvene baze podataka 

-arhiva i istorija svih poslatih pošiljaka 

-kreiranje pošiljaka sa dokazom o uručenju (povratnica) 

Dodatne korisne usluge se mogu kreirati u zavisnosti od potreba klijenata (obaveštenje o isporuci za 

svaku poslatu/isporučenu pošiljku putem email-a, sms-om ili obaveštenjem u web aplikaciji, on-line praćenje pošiljaka u svim fazama isporuke)…

Cena pojedinačne pošiljke iznosi 140 din (usluga danas za sutra), koja je u odnosu na konkurentske 

kurirske službe najpovoljnija. Za pošiljke koje prelaze veličinu koverte A4 (229×324) potrebna je 

prethodna najava. 

ZONA 011 poseduje odobrenje za obavljanje kurirskih usluga od strane RAPUS-a (Republička agencija za 

poštanske usluge) 

ZONA 011 nije u sistemu PDV-a.

S poštovanjem, 

ZONA 011 

 

                     

Autoput za Zagreb 26/3, Beograd