fbpx

Cinki sjaj

Dekorativna završna obrada metala i zaštita metala od korozije, kao i poslovi restauracije raznih predmeta metodom galvanizacije; samo su neki od poslova koje obavlja stručno osoblje firme Cinki sjaj. 

Zaštita metala od korozije, završna obrada metala – Cinki sjaj.

Galvanizerska radnja Cinki sjaj bavi se površinskom zaštitom metala od korozije.

Korozija je neželjeni proces s kojim se svakodnevno susrećemo; a koji se događa zbog reakcije metala i okoline u kojoj se metal nalazi. Korozija se javlja kao posledica fizičko hemijskih procesa pri dodiru metala i agresivne sredine kao što su: metal-voda, metal-kiselina, metal-vazduh ili metal-zemlja.

Korozija je opasna iz više razloga, a jedan od glavnih je oštećenje metala do te mere da on promeni neka od svojih mehaničkih svojstava.

Galvanizacija

Galvanizacija je elektrohemijski proces kojim se nanosi tanak sloj metala na drugi metal u cilju zaštite metala od korozije, ali i cilju dekoracije metala. Postoji više prevlaka kao što su cinkovanje, niklovanje, hromiranje i bakarisanje. Površina se priprema brušenjem, četkanjem, poliranjem i peskarenjem.

Cinkovanje se sve više primjenjuje umesto bojenja, pre svega zbog kvalitetnije i trajnije antikorozivne zaštite.

Prevlake nikla koriste se u dekorativne svrhe i kao zaštita od korozije, jer se nikl ponaša kao pasivan metal u velikom broju sredina.

Dekorativni hrom nalazi primenu u estetskom doterivanju predmeta i ujedno njihovoj zaštiti od korozije.

Galvanizacija se koristi za zaštitu raznih osovina, ležajeva, provrta, matica, vijaka, mašinskih elemenata, zupčanika, fitinga, kalupa, itd.

Završna obrada metala

Metalna završna obrada tretira spoljašnjost metalnog proizvoda nanošenjem tankog sloja na njegovu površinu. Svaki proces obrade metala se koristi za drugu svrhu. Od galvanizacije do dekorativnog hroma, metalna završna obrada može biti korisna za brojne industrije i primene.

Cilj naše firme jeste da galvanskim procesom nanošenja plemenitih metala na manje plemenite metale dobijemo visokokvalitetnu i postojanu korozivnu zaštitu.

Kontaktirajte nas, a mi ćemo se potruditi da izađemo u susret svakom Vašem zahtevu. U svakom trenutku možete pogledati preporuke naših zadovoljnih klijenata.

Krćevac bb, Krćevac