fbpx
yell.rs

Univerzitet Union – Nikola Tesla

Univerzitet Union – Nikola Tesla je privatni univerzitet osnovan 2010. godine, i predstavlja javnu, samostalnu i autonomnu visokoškolsku ustanovu. Osnivač Univerziteta Union nakon nesuglasica sa ostalim suvlasnicima univerziteta, osniva Univerzitet Union Nikola Tesla u čiji sastav ulaze tri fakulteta koja su odlukom senata Univerziteta Union u martu 2010. godine isključena iz sastava ovog univerziteta, zajedno sa njima u sastav ulazi i Viša škola za ekologiju i zaštitu životne sredine, koja biva preinačena u fakultet. Univerzitet je akreditovan 2011. godine kao integrisani univerzitet, što znači da fakulteti koji ga čine nisu zasebna pravna lica.

Cara Dušana 62-64, Beograd