fbpx
 • Popularno

Zdravković – radionica za tahografe

Tahograf servis Zdravković, Novi Sad, se bavi pregledom, ugradnjom i servisiranjem tahografa. Imamo dozvolu Agencije za bezbednost saobraćaja SRB 10/43 za obavljanje poslova u vezi sa ugradnjom, pregledom i popravkom tahografa.

Ugradnja, pregled i servis tahografa – DOO Zdravkovic – radionica za tahografe.

Taho servis Zdravković u Novom Sadu vrši:

Tahograf je merni instrument koji meri vreme koji vozači provedu u vožnji. Pored merenja trajanja vožnje meri i vreme odmora, brzinu kretanja vozila i pređenu udaljenost.

Kako se vreme menjalo tako se i tahograf usavršio pa sada imamo dve vrste tahografa:

 • stariji ili analogni tahografi- imaju taholistiće koji su kružnog oblika i na njemu se zapisuje radnja aktivnost, brzina i pređena kilometraža;
 • noviji ili digitalni tahografi – Imaju digitalne pametne kartice, gde svaki vozač ima svoju personalizovanu karticu na kojoj se meri njegova aktivnost.

Ugradnja tahografa

Ugradnju tahografa potrebno je da uradi ovlaćeni servis, kako ne bi došlo do loših očitavanja podataka. Tahograf mora dqa se ugradi tako da vozač u svakom trenutku može da jasno vidi brzinu ikao i sve ostale parametre koji su bitni. Takođe tahoraf mora biti i zaštićen od oštećenja koja mogu da se dese tokom puta ili nemarnosti.Mora da zadovoljava zahteve propisane AETR sporazumom i da u pogledu tačnosti prikazivanja i beleženja. Svaki postavljeni tahograf ima svoj personalizovani broj.

Servisiranje tahografa

Servisiranje tahografa se vrši nakon utvrđene neispravnosti tahografa ili oštećenja ili nepostojanja jedne ili više plombi sa
originalnim žigom proizvođača tahografa ili sa žigom radionice za opravku tahografa. Svi rezervni delovi koji se koriste moraju biti originalni za taj tahograf. Posao popravke tahografa podrazumeva i sačinjavanje zapisnika o ugradnji i popravci tahografa
Podatke iz Zapisnika o ugradnji i opravci tahografa radionica unosi u informacioni sistem Agencije i uz njih, po potrebi, pridružuje odgovarajuću dokumentaciju i fotografije tahografa.

Baždarenje tahografa

Obaveza svakog vozača je da jednom godišnje izvrši baždarenje tahografa.

Baždarenje tahografa se odnosi na sledeće aktivnosti:

 • spoljašnji pregled i identifikacija tahografa;
 • određivanje koeficijenta vozila “w” i efektivnog obima pogonskih točkova “l”;
 • provera rada tahografa, odnosno kalibracija digitalnih tahografa;
 • provera satnog mehanizma, brzinomera, daljinomera, odnosno utvrđivanje da li je prikaz vremena, brzine i pređenog puta u okviru dozvoljenih odstupanja;
 • usklađivanje koeficijenta vozila “w” i konstante tahografa “k”.

Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se Sertifikat (Uverenje) o ispravnosti i informativna nalepnica o izvršenom baždarenju.

Vršimo i demontažu i ugradnju graničnika brzine. U svojoj ponudi tahograf servis Zdravković, Novi Sad, ima i usluge daljinskog očitavanja podataka digitalnog tahografa i kartica vozača preko DLD-a. Ovlašćeni smo servis za tahografe VDO/SRB09, EGK/43 i pružamo podršku prilikom korišćenja VDO TIS-COMPACT.

NAPOMENA

Proizvedena prvi put registrovana vozila u Republici Srbiji posle 01.07.2011 moraju imati digitalni tahograf.

Sva vozila prvi put registrovana u Republici Srbiji posle 01.07.2011 moraju imati graničnik za brzine, ugrađen i pravilno podešen za tu vrstu vozila.

Izlazak na teren je strogo zabranjen pravilnikom o radionicama.

Za više informacija o našoj usluzi ugradnja tahografa, možete nas slobodno kontaktirati. Pogledajte preporuke naših zadovoljnih klijenata.

Klisanski put 4, Novi Sad

  • 9 years ranije

  Profesionalizam, predusetljivost, odnos sa klijentima i cena su nešto čime se ovaj servis može pohvaliti

  Veletrgovina TT

  • 3 years ranije

  Ovako se radi, brzo, tačno, ljubazno a povoljno. Bravo

 • Kvalitet
 • Usluga
 • Cena
Izaberi sliku