fbpx
sudska_dokumenta

Sudski prevodilac za italijanski jezik – Gordana Prodanov

Ovlašćeni sudski tumač, naučni i stručni prevodilac za italijanski jezik. Sudski prevodioci, prevod dokumenata, kao što su lična ili pravna dokumenta, tehnička dokumentacija, stručni tekstovi. Prevođenje sa italijanskog na srpski, kao i prevođenje na italijanski.

Ovlašćeni sudski tumač i prevodilac za italijanski jezik, prevođenje dokumentacije – Gordana Prodanov.

Nakon dugodišnjeg usavršavanja italijanskog jezika, osim prevođenja, tu su i usluge sudskog tumača. U pitanju su prevodi tekstova i dokumenata sa overenim pečatom od strane suda. Kada je u pitanju prevođenje dokumentacije, obavljam sve vrste prevoda sa overom/pečatom sudskog prevodioca, ili bez overe.

Kada je u pitanju prevod ličnih dokumenata, u pitanju je prevođenje na italijanski, kao i prevođenje na srpski:

 • Prevodi izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Prevodi uverenja, potvrda, ovlašćenja;
 • Prevođenje sertifikata, diploma, svedočanstva, planova i programa fakulteta.

Kada je u pitanju prevod različitih pravnih dokumenata, mogu se izdvojiti:

 • Prevod ugovora, kao i drugih dokumenata kao što su  statuti, pravilnici, registracija firmi;
 • Prevođenje završnh računa, bilansa stanja i uspeha, statističkih izveštaja, finansijskih izveštaja.

Prevodi različitih vrsta sudskih dokumenata je još jedna usluga koju obavljaju sudski prevodioci:

 • Presude, rešenja, odluke, molbe, žalbe, zapisnici sa saslušanja, optužnice, zamolnice, izjave.

Prevod sa italijanskog na srpski jezik, kao i prevođenje na srpski različite tehničke dokumentacije iz oblasti kao što su:

 • Medicina;
 • Elektrotehnika;
 • Građevinarstvo;
 • Mašinstvo;
 • Poljoprivreda.

Dugogodišnje iskustvo pismenog i usmenog prevođenja iz svih oblasti društvenih i prirodnih nauka. Visoko kvalitetno i stručno prevođenje dokumentacije. Kao što je pomenuto, uža specijalnost je prevod sa italijanskog jezika i prevođenje na italijanski. Poštovanje ugovorenih rokova i verni i stručni prevodi tekstova i dokumenata.

Konsekutivno i simultano prevođenje u oba smera – prevod na italijanski jezik i prevod sa italijanskog na srpski jezik.

Jezičke i prevodilačke studije završila na fakultetima u Novom Sadu i Rimu. Posle 11 godina života i rada u Italiji vratila se u rodni grad, Novi Sad, gde se bavi prevođenjem i uslugama sudskog prevodioca za italijanski jezik.

Stevana Musića 20, Novi Sad