fbpx
yell.rs

Prevodilačka agencija Metafraza – prevodi

Prevodilačka agencija METAFRAZA, koja se nalazi na teritoriji Beograda Prevodi nudi sve vrste stručnih prevoda sa većine svetskih jezika (engleski jezik, nemački jezik, ruski jezik, francuski jezik, italijanski jezik, grčki jezik, kineski jezik,…). Prevodi mogu biti sa i bez overe sudskog tumača.

Usluge koje vršimo su:
– usmeno i /ili pismeno prevođenje
– simultani i/ili konsekutivni prevodi
– overa sudskih tumača
– lektura i korektura
– prevod sajtova.

Vladimira Rolovića 9a, Beograd