fbpx

Prevodilačka agencija AB

Prevodilačka agencija AB
Prevodilačka agencija AB
Prevodilačka agencija AB
Prevodilačka agencija AB

PREVODILAČKA AGENCIJA AB je tu da preuzme odgovornost za organizaciju i izvršenje svakog posla u vezi sa prevodilačkim uslugama.

Uz uslugu prevođenja obećavamo vam posvećenost, predanost, preciznost i tačnost.

PREVODILAČKU AGENCIJU AB karakterišu profesionalan pristup poslu, visok kvalitet prevoda , brzina i stručnost, poštovanje rokova i strogo poštovanje privatnosti dokumenata koja su nam poverena.

Pružamo brzu jezičku uslugu po pristupačnim cenama, na svim svetskim jezicima, usluge pisanog i usmenog prevođenja iz svih oblasti.

Pisani prevodi mogu biti sa ili bez overe sudskog prevodioca.

Pisani neovereni prevodi su najčešće: prospekti, brošure, katalozi, razna uputstva, knjige, web stranice.

Overeni pisani prevodi su: lična dokumenta, stručna i uskostručna dokumentacija.

Za vas takođe angažujemo i prevodioce za simultano i konsekutivno prevođenje, za sve vrste skupova i poslovnih sastanaka.

Pružamo usluge prevoda pisanih tekstova sa srpskog na strani jezik, i obrnuto, ili sa jednog na drugi strani jezik, a što će vam obezbediti obrazovani i stručni tim prevodilaca, tumača i lektora.

Vaše materijale (dokumentaciju) za prevođenje možete poslati putem e-maila ili dostaviti kao štampani dokument.

Sve naše prevode kontroliše lektorski tim, a lektura i korektura teksta su uračunate u cenu prevoda.

Prevodilačka agencija AB ima vrhunski tim sudskih prevodilaca i tumača sa dugogodišnjim iskustvom u svim oblastima prevođenja, koji poseduju važeći pečat izdat od strane Ministarstva pravde, koji garantuje validnost prevoda.

  • Kategorija : Prevodioci

Lokacija

Novi Beograd

Postavite preporuku