fbpx
Policija

Policijsko odeljenje Palić

Policija

Policija je služba javne uprave kojoj je povereno čuvanje javnog reda i poretka.
Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrednosti.

Policija predstavlja građane a često rade zajedno.
Na različite načine rešavaju probleme na nivou lokalne zajednice koji su vezani za kriminal, strah od kriminala, različite društvene poremećaje i druge bezbednosne izazove.

Radi utvrđivanja smernica u uspostavljanju i razvoju novih načina saradnje policije sa građanima,
zajednicom i institucijama i radi povećanja lične i kolektivne bezbednosti.
Vlada Republike Srbije je u aprilu 2013. godine usvojila Strategiju policije u zajednici.

Avgusta 2015. godine usvojen je Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu, koji je predstavljao skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija osnovnih ciljeva predviđenih Strategijom.

Uvođenje principa rada policije u zajednici doprinosi unapređenju rada policajaca pozornika i pešačkih patrola policije, kroz dodavanje novih sadržaja pozorničkoj i patrolnoj delatnosti policije.

Rad policajaca pozornika se ogleda u većoj obučenosti i spremnosti policajca koji obilaze rejone
(delove malih područja-sektora) da ostvaruju neposrednu komunikaciju sa građanima.
Interesovanje da upoznaju njihove probleme, probleme zajednice-susedstva, bezbednosne potrebe, strah od kriminala.
Policajci uočavaju i rešavaju faktore koji pogoduju nastanku i razvoju kriminala, kriminalna žarišta i dr.
Pozovite da pitate za usluge koje vas interesuju.
POzovite da prijavite slučaj policiji.

Horgoški put 57, Palić