fbpx
yell.rs

Obrazovni centar – Ultra Nova Wellness Studio

Delatnost obrazovnog centra je obrazovanje odraslih, ostalo obrazovanje i sportsko rekreativno obrazovanje.
ŠKOLA MASAŽE: Polaznici se obučavaju u svim vrstama masaže, po programu koji je podeljen u 6 nivoa. Svaki nivo (kurs) traje 1-2 meseca, a cela obuka traje godinu dana.

I STEPEN – RELAKS MASAŽA
1. Kurs Relaks masažeCENA: 10.000 din u 2-3 rate.
2. Kurs Antistres masaže: CENA: 10.000 din u 2-3 rate.
    Specijalne Relaks masaže:
       3. Kurs Masaže vrućim (vulkanskim) kamenjem. CENA: 10.000 din.
       4. Kurs Masaže toplim bambusom: CENA: 8.000 din.
       5. Kurs Vakuum masaže (kuping): CENA: 8.000 din
      
II STEPEN – TERAPEUTSKA MASAŽA

6. Kurs Bazične Terapeutske masaže: CENA: 12.000 din
7. Kurs Napredne Terapeutske masaže: CENA: 12.000 din
   Specijalne Terapeutske metode:
     8. Kurs Refleksoterapije. CENA: 10.000 din
     9. Kurs Akupresurne terapije. CENA: 10.000 din.
     10.Kurs Manuelne limfne drenaže. CENA: 10.000 din.

III STEPEN – SPORTSKA MASAŽA

11. Kurs Sportske masaže. CENA: 12.000 din.
12. Kurs Sportsko-masažne terapije:  CENA: 12.000
  Specijalne Sportske terapeutske metode:
     13. Kurs Sportskog pasivnog strečinga:
     14. Kurs Sportskog kineziotejpinga:
     15. Kurs Kineziterapije primenjene u sportu (terapije pokretom).
    
IV STEPEN – ENERGETSKA (ORIJENTALNA) MASAŽA

16. Kurs Japanske Šijacu masaže. CENA: 20.000 din.
17. Kurs Tradicionalne Tajlandske masaže. CENA:20.000 din.
18. Kurs Indijske Ajurvedske masaže. CENA: 20.000 din.
   Specijalne Energetske i Meridijanske masaže:
      19. Kurs Havajske Lomi-Lomi masaže:
      20. Kurs Japanske An-mu masaže (vitalizacije)un. organa
      21. Kurs Terapeutskog dodira (Therapeutic Touch).

V STEPEN – KOZMETIČKA MASAŽA

22. Kurs Anticelulit masaže. CENA: 8.000 din.
23. Kurs Kozmetičke (antiaging) masaže lica: CENA:8.000 din.
   Specijalne kozmetičko-higijenske masaže i procedure:
      24. Kurs Aparaturnih kozm.-masažnih procedura&pakovanja: CENA: 8.000 din.
      25. Kurs Aromaterapije:
      26. Kurs Elektrostimulacije mišića: (Zatezanje i oblikovanje mišiča)

VI STEPEN -MEDICINSKA (Napredna Terapeutska) MASAŽA

27. Kurs Masaže bolnih tačaka (Trigger point therapy):
28. Kurs Miofascijalne masaže (Myofascial release):
29. Kurs Neuromišićne terapije (Neuromuscular therapy).
   Specijalne medicinske masaže:
     30. Kurs Masaže dubokih tkiva (Deep tissue massage):
     31. Kurs Kranio-sakralne terapije:
     32. Kurs Posturalne svesnosti. (Alexander Tehnique)

Svaki STEPEN MASAŽE (od I- VI) se pohađa posebno, i ima jedinstvenu praktičnu i teorijsku nastavu. To su škole masaže (bodymasage), zapadne i istočne, zapadne i istočne masažne terapije (massage-therapy), i zapadni i istočni pristup strečingu (body-working). U pripremi je i kineziotejping tj. kinezioterapija kinezio trakama (kineziotherapy).

STEPEN I: Masaže: 1-5 su određene vrste masaža, (bodymassage) i namenjene su onima koji žele da budu maseri (masseur), tj. relaks maseri.  STEPEN III-11 je namenjen onima koji žele da rade u sportskim i fitness klubovima kao sportski maseri (sports masseur).

STEPEN II: Terapeutske masaže: 6-10 su određene vrste masažnih terapija (massage therapy), zapadnih i istočnih, i namenjene su onima koji žele da rade i kao TERAPEUTI MASAŽE (massage therapist), a ne samo kao maseri. STEPEN III-: Masaže:12-15 su namenjene onima koji žele da rade kao sportski maseri-terapeuti  (sports massage-therapist) u klubovima ili sportsko-rehabilitacionim centrima.

STEPENI:  III-13. (Sportski pasivni strecing)  i IV-17. (Pasivna joga strečing ili Thai masaža): su zapadni i istočni pristup pasivnom strečingu u terapeutske svrhe (oporavak, preventiva, povećanje pokretljivosti i elestičnosti mišića i zglobova, itd.).

Masaže I-3. (hot stone massage), III-14. (kineziotejping) i V-26. (elektrostimulacija mišića), demonstrira kombinovanje masaže i određenih rekvizita (vulkansko kamenje, kinezitrake) i tehničkih pomagala (elektrostimulatori mišića i limfotoka) u svrhu bolje masaže ili dubljih terapeutskih i kozmetičkih efekata.

Svaki kurs masaže, terapije i strečinga ima i određeni broj teorijskih časova i pripreme, iz oblasti anatomije, fiziologije, patologije, teorije i filozofije određenih masaža, osnove medicine (zapadnih i
orijentalnih) i kineziologije.

Pre završnog ispita svaki ispitanik prolazi proveru iz praktičnog dela sa svojim mentorom, (generalna proba) i tek onda polaže završni teorijski ispit. U zadnjem delu kursa svaki polaznik uvežbava praktični deo kursa, sve dok mentor ne potvrdi da je polaznik savladao kurs u celini. Posle položenog završnog ispita dobija se sertifikat s kojim se polaznik može zaposliti u bilo kom kozmetičkom ili maserskom salonu, wellness, fitness, rekreativnom, yoga ili spa centru/banji.

Za one koji žele da rade na brodu, profesionalnih maserskim salonima, i wellness centrima, postoji i dodatni prakticni program masaže, gde se masažne veštine usavršavaju do profesionalnog i poluprofesionalnog nivoa.

Save Kovačevića 3/5, Novi Sad