fbpx
yell.rs

Ministarstvo prosvete

Istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu. Upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem, višem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu. Učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata preškoskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju. Stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu. Nadzor nad stručnim radom u višem obrazovanju. Organizacija, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti. Nostrifikacija i ekvivalencija javnih isprava stečenih u inostranstvu. Unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima. Unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, kao i druge poslove određene zakonom. Nadzor nad zakonitošću rada ustanova iz oblasti obrazovanja. Nadzor nad zakonitošću akata ustanova kada se na osnovu zakona rešava o pravima, obavezama i pravnim interesima građana. Nadzor nad zakonitošću rada i akata zavoda iz oblasti obrazovanja. Neposredan inspekcijski nazdor nad radom ustanova kada ga ne obavlja opštinska, odnosno gradska uprava i druge poslove u skladu sa zakonom.

Nemanjina 22-26, Beograd