fbpx
yell.rs

Mandić Dragoslava

Mandić Dragoslava, ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik, prevodilac za nemački jezik, sudski veštak. Naša kancelarija nalazi se u Beogradu.

Partizanske avijacije 13/4, Beograd