fbpx
Bonus sistem
 • Popularno

Bonus sistem

Bonus Sistem d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja se bavi profesionalnim pružanjem usluga iz oblasti finansijsko-pravnog dela poslovanja. Mi smo uz vas od osnivanja Vašeg preduzeća, pa tokom celog poslovanja.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge u našoj ponudi su:

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena;
 • Vođenje KEPU knjige;
 • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • Izrada završnog računa:  bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

Nudimo usluge konsaltinga našim klijentima. Za vas radimo analizu poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka.  Tu smo da vas uputimo kako do plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, subvencija za novozaposlene i slično).

Dodatne usluge – knjigovodstvena agencija Bonus sistem

Gore navedene usluge knjigovodstva pružamo:

 • Mikro, malim i srednjim preduzećima;
 • Preduzetnicima;
 • Knjigašima i paušalcima;
 • Ostalim pravnim licima.

Naši klijenti obavljaju različite delatnosti kao što su trgovina na veliko i malo, ili proizvodnja. Naša knjigovodstvena agencija ima iskustva sa klijentima koji obavljaju uvoz i izvoz ili pružaju različite usluge. Knjige vodimo za javne izvršitelje, notare, advokatske kancelarije…

Platni promet i banke:

 • Gotovinski platni promet;
 • Bezgotovinski platni promet;
 • Platni promet sa inostranstvom. Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom i predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija.

Plate, kadrovi, socijalno:

 • Obračun plata i drugih oporezivih isplata;
 • Prijave i odjave radnika, upis staža;
 • Pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica-kartica.

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj Upravi.

Osnivanje i registracija preduzeća i radnji:

 • Registracija promena kod preduzeća;
 • Registracija promena kod preduzetnika;
 • Likvidacija preduzeća.
Agencija ostvaruje neposrednu, svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Beogradu.Za naše klijente usklađujemo stanja, rešavamo preknjižavanja i povraćaje poreza. Umesto Vas predajemo poreske prijave i učestvujemo u poreskom postupku. Obavljamo svu korespodenciju umesto klijenata sa poreskom upravom. Svi podneti zahtevi se prate i preduzimaju se sve radnje kako bi se sa uspehom i na vreme rešili.
Pogledajte preporuke naših dugogodišnjih klijenata i pozovite nas za sve dodatne informacije.

Terazije 42, Beograd