fbpx
yell.rs

JKP Zelenilo – RJ Pijace

Na Zelenoj pijaci, koja se nalazi u samom centru grada, prevashodno se vrši promet i prodaja poljoprivrednih proizvoda. Proizvodi od mleka, živinsko meso i jaja prodaju se u opremljenoj Mlečnoj hali.

Na pijačnom platou je postavljeno 700 pijačnih tezgi za prodaju poljoprivrednih proizvoda i 250 pijačnih tezgi, u robnom delu pijace, za prodaju  industrijskih i zanatskih proizvoda.

Na Zelenoj pijaci u Pančevu otvorena je prva hala za prodaju smrznute i sveže ribe u našoj zemlji, koja ispunjava sve potrebne sanitarne uslove. Ribarnica je opremljena rashladnim vitrinama. Smrznuta riba  se prodaje iz vitrina sa ledom, sveža riba biće u malim bazenima sa tehničkom vodom.

Na pijaci se nalazi i hala za prodaju kolača. U renoviranom prostoru JKP Zelenilo obezbedilo je za prodavce slatkiša kompletne sanitarne uslove, kao i rashladne vitrine.

U 2009. godini JKP Zelenilo je zajedno sa Institutom Tamiš i Gradom Pančevo pokrenulo projekat prodaje kontrolisane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. U okviru tog projekta na Zelenoj pijaci i mini pijacama  postavljene su pijačne tezge na kojima se prodaju poljoprivredni proizvodi za čiji kvalitet, u smislu kontrole upotrebe pesticida, garantuje Institut Tamiš.

Takođe, u okviru pijačnog platoa  nalazi se 132 lokala  ukupne površine 3380 m2, koji svojom raznovrsnom ponudom, od svežeg mesa do nameštaja, daju dodatnu ponudu korisnicima pijačnih usluga.

Mini pijace su zelene pijace u blokovskim naseljima grada Pančeva: Strelište, Tesla, Kotež, i Sodara.

Oslobođenja bb, Pančevo