fbpx

Geosistem

Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem
Geosistem

Geosistem je firma čija su osnovna delatnost geodetske usluge. Naš stručni tim obavlja kompletne geodetske usluge profesionalno, kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.

Geodetske usluge, izrada elaborata

Preduzeće Geosistem je osnovano 06.09.2006. godine. Naša osnovna delatnost su geodetske usluge.

Posebni delovi objekta kao što su stanovi, poslovni prostori i garaže upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska i upotrebna dozvola ili elaborata geodetskih radova. Naš posao je da izradimo tu neophodnu dokumentaciju.

Izdvajamo poslove kao što je geodetsko snimanje, ali i:

  • Izrada elaborata za uknjižbu stanova;
  • Snimanje situacija za potrebe parcelacija i projektovanja;
  • Obeležavanje objekata za početak gradnje;
  • Snimanje podzemnih vodova;
  • Snimanje objekata za potrebe uknjižbe u katastar nepokretnosti;
  • Snimanje objekata za potrebe legalizacije;
  • Omeđavanje parcela;
  • Parcelacije i preparcelacije;
  • Snimanje podzemnih i nadzemnih vodova.

Elaborat geodetskih radova podrazumeva merenje posebnog dela objekta i upoređenje izmerene površine sa projektnom dokumentacijom. Da bi se upisao poseban deo objekat mora prvo biti upisan u katastar nepokretnosti.

Upis objekata u katastar nepokretnosti je obaveza imaoca prava na nepokretnosti prema članu 117. Zakona o državnom premeru i katastru. Za upis objekta neophodan je elaborat koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija. Takav elaborat se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti koja na osnovu njega donosi rešenje o uknjižbi objekat u katastar nepokretnosti.

U katastru nepokretnosti mogu se upisati objekti koji imaju dozvolu za gradnju kao i objekti bez dozvole.

Firma obavlja sve vrste geodetskih usluga i pre svega je siguran partner, sa stručnim i profesionalnim odnosom prema poslu. Pored pristupačnih cena, firma pruža vrhunski kvalitet usluga i garantovane rokove.

Mi možemo na kvalitetan i profesionalan način rešiti sva pitanja i probleme zahvaljujući našem interdisciplinarnom sastavu i dugogodišnjem iskustvu.

  • Kategorija : Arhitektura i Građevinarstvo

Lokacija

Niš

Postavite preporuku