fbpx

Geodezija Pro

Snimanje objekata, omeđavanje parcela i deoba parcela, izrada topografskih i situacionih planova, obeležavanje i praćenje svih vrsta objekata, snimanje podzemnih instalacija i pružanje ostalih geodetskih stručnih radova.

  • Kategorija : Arhitektura i Građevinarstvo

Lokacija

Jagodina

Postavite preporuku