fbpx
yell.rs

Đurović Bojović Vera

Klasična advokatura: Zastupanje pred sudom u parničnim (imovinsko – pravni, porodični, radni) sporovima, vanparnica, ostavina, u krivičnim predmetima i maloletnička delikvencija, svi ugovori, upravni sporovi pred Upravnim sudom, specijalista za radiodifuziju i telekomunikacije u upravnom postupku i upravnom sporu, ustavne žalbe i ustavne inicijative, predstavke Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava u Strazburu.

Ilije Garašanina 20, Beograd

  • Kvalitet
  • Usluga
  • Cena
Izaberi sliku