fbpx
yell.rs

Dida Hornjikov Salaš

Dida Hornjikov Salaš se nalazi u neposrednoj blizini Sombora. Udaljen je 1,5 km od kružnog puta Jug 3 na starom sivačkom putu, u salašarskom naselju Gradina. Arhitektonska celina salaša Hornjak, locirana u salaškom naselju tzv. bokor tipa, predstavlja klasičan primer ove vrste ruralnog građevinarstva na području panonske nizije, gradnja XIX i početak XX veka, sa jasno definisanim ekonomskim i stambenim delovima, predstavlja emanaciju građanskog duha sa osloncem na tendenciju razvoja intenzivne poljoprivredne proizvodnje farmerskog tipa. Boravkom na ovom lokalitetu čije su lepote belodane tokom svih godišnjih doba podjednako, u punoj meri se doživljava punoća multikulturalnosti i multietičnosti vojvođanske ravnice, koju umetnički, možda i po najviše oplođuje pesma i stihovi barda starogradske i vojvođanske pesme Zvonka Bogdana.

Gradina 65, Sombor