fbpx
yell.rs

Diahem Gramim

Distributer proizvoda kompanije DiaMed AG.

DiaMed ID – kartice, Micro Typing System (gel metoda), određivanje krvne grupe – ABO i rezus  D sa humanim i monoklonskim antitelima, duplo određivanje Rh D antigena, kombinovano sa određivanjem ABO krvnih grupa Rh D antigena i izoaglutinina A1 – B, određivanje Rh fenotipa, podgrupa A, pojedinačnih antigena, parcijalnog Rh D, potvrđivanje slabog D, direktni AHG test (DAT), screening antitela, identifikacija antitela, test kompatibilnosti, test eritrociti za određivanje krvnih grupa, screening i identifikaciju antitela. Testovi za određivanje kontrole kvaliteta.

DiaMed – MP Microplates system (mikroploče), svi prethodno pomenuti testovi na mikropločama.

DiaMed – Immunohaematology, serumi za klasičan rad (monoklonski, poliklonski i humani),

DiaMed – Instrumenti za klasičan rad – Micro Typing System – za manuelni rad i za automatsku proceduru.

Servis DiaMed instrumenata i stručna podrška.

Milenka Vesnića 3, Beograd