fbpx
roštilji za dvorišta

EuroBet

Baštenski roštilji, pečenjare i mini sušnice za sušenje mesa su samo deo naše ponude. EuroBet roštilji su izrađeni od vibrobetona, sa dodatkom odgovarajuće kombinacije aditiva. Postoji mogućnost ponude idejnih rešenja izgleda i rasporeda elemenata fasadne plastike, kao i izrada projekta cele fasade ili njenog dela.

Zahvaljujući navedenoj tehnologiji, EuroBet roštilje odlikuje izuzetna čvrstina, a time i dugotrajnost.

Baštenski roštilji, pečenjare i mini sušnice – EuroBet.

EuroBet nudi kompletno projektovanje, izradu i montažu:

  • roštilja, sušilica i pečenjara,
  • dvorišne česme,
  • mostova za vrtne vodene površine,
  • ivičnih ploča za bazene.

Roštilj za dvorište

Naši roštilji za dvorišta se rade po meri kupca i prilagođavaju njihovom prostoru ili terasi. Roštilji su dostupni u različitim dimenzijama i bojama.Na taj način se roštilji mogu uklopiti u kolorit svakog ambijenta (enterijera i eksterijera).Pored lepo izgleda roštilj mora da zadovolji ekonomske i ekološke strandarde.

Najbitniji deo svakog roštilja predstavlja ložište roštilja. Zbog toga su ložišta EuroBet roštilja izrađena od specijalno oblikovanog šamota, čiji je dizajn funkcionalno prilagođen uštedi energenata (drveta, ćumura, plina, električne energije…).

Naime, iako sam šamot zrači istu temperaturu, koju dostigne gorući energent (čime se već štedi energija), posebna prednost šamota u roštiljima ogleda se u dodatnoj uštedi energije, putem njene ravnomerne raspoređenosti unutar ložišta. Realan gornji prag temperature koju šamot trpi, iznosi 1100 stepeni Celzijusa.

Modeli roštilja

Modeli roštilja

  • EuroBet 130 i EuroBet 2130 namenjeni su za profesionalnu upotrebu.
  • EuroBet 130 može biti isporučen u varijanti sa jednim ili sa dva ražnja
  • EuroBet 2130 poseduje tri ražnja.

Sušnica za sušenje mesa i mesnih prerađevina

Sušnica EuroBet je potpuno nov proizvod i jedina tipska sušnica kod nas i u Evropi namenjena za sušenje mesa i mesnih prerađevina na tradicionalan način. Sušnica poseduje filter koji eliminiše katran i ostale kancerogene materije iz dima, kao i četiri klapne za regulisanje visine temperature u komori, koja se kontroliše posebnim meračem ugrađenim na samoj sušnici. Kapacitet sušnice je 70 kg.

Dodatna oprema za roštilj

Za broj i vrstu dodatnih delova za baštenski roštilj, kupac se sam opredeljuje. U našoj ponudi mogu se naći:

  • prohromske rešetke,
  • ražnjevi,
  • kazani i ostalo.

U skladu sa potrebama kupca, na dimnjački deo svakog roštilja može biti namontirana i mini sušnica.

EuroBet roštilji predstavljaju ekskluzivan, visokofunkcionalan i kvalitetno dizajniran preduslov pravog gastronomskog zadovoljstva u vašem restoranu, domu, letnjikovcu, dvorištu, vrtu…

Firma EuroBet vrši i usluge kao što su transport i ugradnja roštilja.

Ibarski put 188, Beograd