Pertle postoje veoma dugo

Pertle postoje veoma dugo. Na početku je naravno postojao samo kanap, ali postepeno su ljudi počeli da koriste razne vrpce i trake za vezivanje obuće, što bi se moglo smatrati pretečom pertli. Da bi se vrpca zvala pertlom, neophodno je da imaju metalni ili plastični završetak kako bi se lakše…